CADIX C2 ANTWERPEN

Bouwblok C2 van de Cadixwijk op het Antwerpse Eilandje is groot. Het vertrekpunt van het ontwerp is de vraag naar hoe het binnengebied eruitziet. Het masterplan voorziet bebouwing in de kern. De maat van het geheel maakt dat we elke grondgebonden woning een privétuin kunnen geven. Dan nog blijft er plaats over voor twee collectieve speelpleinen.
Het projectgebied is verdeeld in vier kavels, die we zelf nog eens tweedelen, waardoor acht kleinere stukken ontstaan. We halveren de korrel om het bouwblok beter te verbinden met de maat van de andere bouwblokken in de Cadixwijk. Elk bureau in het ontwerpteam is verantwoordelijk voor twee gebouwen. De site wordt divers.
De diversiteit wordt expliciet aangepakt, langs een aantal thema’s: de materialiteit van de gevels, in verschillende kleuren, het idee van de gelaagde stapeling, de detaillering van de gebouwen, een verschuivende aanpak van loggia’s, terrassen en Franse balkons.

Ons ontwerp, voor de gebouwen Napoli en Porto, vertrekt vanuit een duidelijke drieledigheid: dubbelhoge plint, middenstuk, terugwijkende bovenste verdieping. De materialen variëren: beton, metselwerk, mozaiek zelfs. Daardoor hebben de gebouwen niet één kleur, maar wordt groen telkens opnieuw materieel benaderd. Opvallend is dat de ramen groter worden van beneden naar boven en afnemen in aantal: negen ramen in de dubbelhoge plint, zeven in het middendeel, twee grote ramen op de bovenste verdieping. De achtergevels zijn eenvoudiger, zonder uitgewerkte geleding. Aan de tuinzijde speelt de verhouding met de straat niet. Gewicht voor de inplanting is minder noodzakelijk, de openheid naar de tuin des te meer.

051-PCA

PROGRAMMA Wonen

LOCATIE Indiastraat
2000 Antwerpen

BOUWHEER Top Locations

SAMENWERKING Bovenbouw
MikeViktorViktor
Ono
Inarco

OPPERVLAKTE 1.100 m2

BOUWKOST 4.708.000 euro

JAAR 2012-2016