GROWNERS DIEGEM

Ontwerp van twee hotels op een gedeelde co-working.

ooo-GRO

PROGRAMMA Hotel
Coworking

LOCATIE Berkenlaan
Diegem

BOUWHEER Candor

OPPERVLAKTE 14.530 m2

JAAR 2019