KUNSTENCAMPUS, POLITIECOMMISSARIAAT, STADSARCHIEF, VERENIGINGSLEVEN EN ICT-DIENST

In het samenbrengen van de twee academies, het politiecommissariaat voor de politiezone Neteland, het stadsarchief, polyvalente lokalen voor het verenigingsleven en de dienst ICT schuilt heel wat potentieel: voor de site zelf, maar ook site-overstijgend, als verrijking van de gemeenschap.

Het ontwerp voorziet in ingenieuze verbindingen om de veelheid aan gebruiken te faciliteren. De publieke doorsteek, trappen, foyers, dakterrassen en de luchtbrug zijn opgevat als genereuze ontmoetingsplekken. We betrekken de verschillende gebruikers op elkaar en garanderen veilige grenzen voor de politie.

Het voormalige Belgacom-gebouw is een geschenk. De verdiepingen zijn er hoog, de hoge ramen talrijk. De betonnen balkenroosters maken we zichtbaar en zijn bepalend voor de atmosfeer van de interieurs.
De hoge duurzaamheidsambities noodzaken een performante buitenschil. Een dik isolatiepakket stuurt de nieuwe gevelmaterialiteit naar lichtgewicht aluminium en doorzichtig polycarbonaat. We maken de nieuwe gevelopbouw zichtbaar en zorgen voor dieptes, glans en reflectie.

De nieuwe gevels kiezen duidelijk richting; horizontaal naar de straat, en verticaal de koeren.

Aan de straat komt er gevelbreed het opschrift REGELMAATREGEL, een interventie van beeldend kunstenaar Gert Robijns. Het is een samentrekking van regel, regelmaat, maat en maatregel die zinspeelt op de ongebruikelijke combinatie van de activiteiten in het gebouw.

Kunstencampus, Politiecommissariaat en Stadsarchief in Herentals

PROGRAMMA Kunstencampus, politiecommissariaat, stadsarchief, lokalen voor het verenigingsleven en ICT-dienst

LOCATIE Molenvest 23
2200 Herentals

BOUWHEER Stad Herentals en Politiezone Neteland

SAMENWERKING VK Engineering
Gevelinzicht
Bureau Bouwtechniek
kunstenaar Gert Robijns

JAAR 2016 - in uitvoering

Wie houdt nu niet van cookies