KUNSTENCAMPUS, POLITIECOMMISSARIAAT, STADSARCHIEF, VERENIGINGSLEVEN EN ICT-DIENST

In het samenbrengen van de twee academies, het politiecommissariaat voor de politiezone Neteland, het stadsarchief, polyvalente lokalen voor het verenigingsleven en de dienst ICT schuilt heel wat potentieel: voor de site zelf, maar ook site-overstijgend, als verrijking van de gemeenschap. 
De herbestemming biedt kansen om een sterke aanhaking te realiseren met de publieke ruimte: een open huis voor de kunsten gecombineerd met een laagdrempelig politiecommissariaat voor de burgers. Bovendien kan de aankoop van het terrein dat de koppeling maakt naar de collegestraat de site veelzijdig verankeren in de Stad Herentals. 
Het voormalige Belgacom-gebouw is een geschenk. De verdiepingen zijn er hoog, de vele ramen laten rijkelijk daglicht binnen en de betonstructuur heeft karakter. Een nieuwe buitenschil voor het complex biedt een antwoord op de hoge duurzaamheidsambities, maar kan tegelijk uitdrukking geven aan het nieuwe elan van de site.
We zetten de doorsteek van Molenvest naar Collegestraatstraat in voor hoofdzonering van het gelijkvloers programma in de Belgacomgebouwen: aan de noordzijde de academie en in het zuiden de politie.  We zien een grote meewaarde in de nieuwe publieke doorgang als hart van de Belgacomsite.
Achter de gelijkvloerse gevels van academie en politie organiseren we programma dat gezien mag worden, want dat verhoogt de levendigheid. Voor de academie is dit de vitrine-ruimte, het foyer en het keramiek-atelier. Voor de politie brengen we de personeelsruimte en de onthaalruimte naar de gevel langs de doorsteek.
De hoofdingang naar de academie positioneren we centraal in de doorsteek, tussen de twee gebouwen. We maken hiermee een genereuze uitloopruimte, gevrijwaard van gemotoriseerd verkeer. Het is een plek waar je kan afspreken en even op elkaar kunt wachten. Na een voorstelling is er ook ruimte genoeg om buiten nog even na te praten.
De doorsteek kan ook ingezet worden voor tijdelijke activiteiten of evenementen. Tijdens de opendeurdag van de politie zouden interventievoertuigen en moto’s kunnen worden opgesteld in de doorsteek.
De academie zou op haar beurt bij mooi weer buitenateliers kunnen organiseren.

104-KCH

PROGRAMMA Kunstencampus, politiecommissariaat, stadsarchief, lokalen voor het verenigingsleven en ICT-dienst

LOCATIE Molenvest 23
2200 Herentals

BOUWHEER Stad Herentals en Politiezone Neteland

SAMENWERKING VK Engineering
Gevelinzicht
Bureau Bouwtechniek
kunstenaar Gert Robijns