PILOOTPROJECT ZORG GROOT BIJGAARDEN

De herontwikkeling van de Makady-site in Dilbeek is één van de vijf pilootprojecten in de zorgsector die zijn opgezet door Vlaams Minister Jo Vandeurzen en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen. 
De Makady-site ligt in de Dilbeekse deelgemeente Groot-Bijgaarden, een ruimtelijk nogal specifiek dorp. Het is oorspronkelijk ontstaan als annex bij een kasteeldomein, wat maakt dat het niet echt een kern heeft. Er is weliswaar een marktplein, met daarrond een aantal historische gebouwen, maar Groot-Bijgaarden is in de praktijk een straatdorp.
De projectsite is groot genoeg om te wegen op de structuur van het dorp Groot-Bijgaarden. In plaats van de omliggende verkavelingsvorm door te trekken, stellen we een ontwerp voor dat bestaat uit hoeken en verdraaiingen. De rigide volgorde straat-lintbebouwing-privébinnentuin krijgt een draai. We maken verbredingen aan de straatkant, openen het bouwblok en organiseren een binnengebied dat bestaat uit een netwerk van paden, tuinen en kleinere ruimtes.
Wonen krijgt vorm in een geheel van collectieve en semiprivate tuinen, onder luifels, in ateliers of in een evenementenzaal. Elke ruimte krijgt een aangepaste sfeer en een duidelijke identiteit: een voorhof, een wilde tuin, een moestuin, een smalle steeg. We besteden extra aandacht aan het ontwerp van ruimtes die de overgang tussen binnen naar buiten verkennen. Vooral de toegangen, trappen en vestibules zijn ruim en doorgedreven ontworpen. Het zijn de plekken waar mensen elkaar dagelijks treffen, een soort microcollectieve plekken, het begin van collectiviteit.
De drie gebouwen op de site zijn duidelijk verschillend qua volumetrie en typologie. Elk gebouw probeert op een andere manier tot flexibel wonen te komen. Bij elke vorm geldt evenwel dat ze de één-op-éénrelatie tussen de bewoner en de woonvorm loskoppelt. Er zijn geen typebewoners, enkel mensen met een divers palet aan noden.

071-PPZ

PROGRAMMA Wonen met zorg

LOCATIE Bosstraat, Brusselstraat, Hazelaarstraat
1702 Grrot-Bijgaarden

BOUWHEER cv PEKA

SAMENWERKING MAAT ontwerpers
Staut
Landinzicht

OPPERVLAKTE 8200

BOUWKOST 10000000

JAAR 2013