STADSTERRAS OUDE GOD MORTSEL

Met het RUP Oude God wordt een strategische
locatie aangesproken. Op het scharnier tussen dense centrumbebouwing en open ruimte, tussen commercieel en residentieel, tussen infrastructuur en groen, tussen publiek
en privaat, maakt dit atypisch bouwblok zich op voor een bijzondere transformatie. De impact ervan beperkt zich niet tot de grenzen van het projectgebied, maar krijgt betekenis voor de bredere stedelijke omgeving.

De ambitie van de stad Mortsel om los te komen van het klassieke verkavelingsmodel en in te zetten op inbreiding
in het stedelijk weefsel drukt die omslag uit. Inbreiding in
 het bestaande weefsel, met voldoende oog voor publieke
en open ruimte, is dan ook de juiste strategie voor een stedenbouwkundige ontwikkeling in de actuele context.
De transformatie van een eerder gesloten en privatief bouwblok naar een open, dynamisch woon- en leef ensemble leidt tot een gezonde balans, tussen de kracht van de (groene) open ruimte enerzijds en anderzijds het verlangen om wezenlijk onderdeel uit te maken van het stedelijk weefsel.

118-SOM

PROGRAMMA Wonen
Volwassenonderwijs

LOCATIE Mechelsesteenweg - Edegemsestraat
2640 Mortsel

BOUWHEER Kolmont

SAMENWERKING Polo architecten
Puls

JAAR 2019