NIEUWS

2019.07.30

2019.04.30

FVWW #joboffer

 

1. ONTWERPEND ARCHITECT

- min. 2 jaar ervaring

- diploma Master in de Architectuur of Master ingenieurswetenschappen optie architectuur

- perfecte beheersing van het Nederlands

- gemotiveerd om oplossingsgericht te denken

- hoge dosis creatiedrang

- teamspeler, hands-on, flexibel, precies

- kennis van Vectorworks, Adobe Creative Suite en MSOffice vereist

 

2. PROJECTLEIDER UITVOERING

- min. 5 jaar ervaring

- diploma Master in de Architectuur of Master ingenieurswetenschappen optie architectuur

- perfecte beheersing van het Nederlands

- ervaring in aansturen van een team is wenselijk

- heeft oog voor detail en behoudt overzicht

- teamspeler, hands-on, flexibel, precies

- kennis van Vectorworks, Adobe Creative Suite en MSOffice vereist

 

GRAAG MOTIVATIE, CV EN PORTFOLIO STUREN NAAR info@fvww.be

2018.10.02

KONINKLIJK CONSERVATORIUM BRUSSEL

De studie voor de restauratie en uitbreiding van het Koninklijk Conservatorium Brussel is toegekend aan TV ORIGIN-A2RC-FVWW. De site is een belangrijke culturele pool in Brussel en maakt deel uit van een muzikaal platform van hoge kwaliteit met een lokale, nationale en internationale uitstraling. Het complex herbergt vandaag twee universitaire onderwijsinstellingen in het domein van de muziek en woordkunst en een omvangrijke bibliotheek.

De onbebouwde ruimte wordt het bindmiddel in ons voorstel. Een aantrekkelijk stelsel van tuinen op volle grond brengt licht en lucht in de site en klinkt de verschillende gebouwen aaneen. Het zijn aangename groene oases in een kosmopolitische culturele site. In ons voorstel ambiëren we een sterke connectiviteit doorheen de volledige site en een grote levendigheid van het maaiveld. We zorgen voor een gecontroleerde doorwaadbaarheid van Regentschapstraat tot Wolstraat en overbruggen het niveauverschil tussen beide. De verbinding zorgt voor een grote leesbaarheid en routing van de site en organiseert op een heldere en efficiënte manier de stromen van de verschillende soorten gebruikers en bezoekers. Het is de slagader van de site waarlangs de toegangen naar de bibliotheek, de historische foyers van Cluysenaar, het klassengebouw, en de administratieve functies zijn georganiseerd. De route verbindt de Cour d’Honneur naar de nieuwe binnentuin en zet zich verder richting Wolstraat via de bestaande doorgangen van woningen. In de binnentuin versterkt het café het openbaar karakter van de site, het is aangename informele ontmoetingsplek met terras.

Beliris, het federale team ten dienste van Brussel, is belast met de eerste fase van de studies in nauwe samenwerking met haar partners: de NV Conservatorium, eigenaar en beheerder van de site, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Regie de Gebouwen, de Vlaamse gemeenschap (via de NV School Invest) en de Federatie Wallonië-Brussel.

2018.08.15

YPERMUSEUM FEESTELIJK GEOPEND!

2018.06.18

FVWW & ORIGIN WINNEN DE CONCEPTWEDSTRIJD VOOR DE PEPERBUS

Het consortium gevormd door FVWW architecten en Origin werd als laureaat van de ontwerpwedstrijd gekozen om de Peperbus in Borgerhout een nieuwe invulling te geven. Het is met name UNIZO Provincie Antwerpen dat, geruggesteund door Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), de gangmaker is om de als monument beschermde Sint-Jan Evangelistkerk grondig om te vormen tot een innovatieve en bruisende ondernemersplek vol creativiteit. Ook de nieuwe kantoren van UNIZO Provincie Antwerpen zullen er onderdak vinden. Dat het concept van het Antwerpse bureau FVWW samen met restauratiespecialist Origin uit Brussel het dichtst op het DNA van ondernemersorganisatie UNIZO en de uitgangspunten van het project aansloot, deed de jury voor hen kiezen.

Het winnende team maakt van het middenschip de meest publieke ruimte, geflankeerd door afsluitbare co-workingspaces, concept-stores en workshopruimte. Als blikvanger wordt in het koor van de verticaal vormgegeven districtsbibliotheek ingericht. De UNIZO-kantoren worden georganiseerd in de galerijen op de verdieping van de zijbeuken, dewelke verbonden worden met een transparant volume. Er wordt ook in beperkte mate horeca voorzien die ook buiten de openingsuren van het gebouw beschikbaar zal zijn; 

Na de eerdere preselectie uit 20 kandidaturen, haalde de combinatie van FVWW en Origin het van twee andere teams in een ontwerpwedstrijd . “Deze architecten wisten ons te overtuigen omdat ze zich ook focussen op de exploiteerbaarheid van het gebouw in zijn nieuwe gedaante. Daardoor zorgen ze ervoor dat het zich zelf kan financieren en ze slagen er bovendien in het evenwicht te bewaren tussen de belangen van de investeerders en de verzuchtingen van de buurtbewoners”, stelt Sofi Van Ussel die als directeur van UNIZO Provincie deel uitmaakt van de jury. Ze benadrukt ook dat ondertussen al overlegmomenten met de buurtbewoners plaatsvonden en dat deze dialoog zal worden verdergezet.

“De architecten, die uiteraard zelf ondernemers zijn, hebben het DNA van UNIZO goed begrepen en hebben hier in hun concept maximaal rekening mee gehouden”, gaat ze verder. “Ze hebben uitstekend begrepen dat UNIZO de bedoeling heeft er een bedrijvige kern van te maken die sterk bijdraagt tot de buurt.” Het wedstrijdconcept zal in afstemming met de verschillende stakeholders worden verfijnd tijdens de verdere onderzoeksperiode.

UNIZO Provincie Antwerpen is voor de realisatie van dit project een samenwerking aangegaan met de Vlaamse Erfgoedkluis, een investeringsfonds in beheer van PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) met een specifieke focus op herbestemming en valorisatie van onroerend erfgoed.

 

2018.06.03

DE NOR MIDDELHEIMMUSEUM ANTWERPEN FEESTELIJK GEOPEND

De Nor is een theater met bar op de grens van het Middelheimmuseum Antwerpen en de publieke ruimte waar verschillende activiteiten van kunstenaar Dennis Tyfus samenkomen: muziek, performances, dansmarathons. Dennis Tyfus voorziet deze zomer in De Nor een cultureel aanbod op vrijdag- en zarterdagavond. Het volledige programma is terug te vinden op de www.middelheimmuseum.be

2018.04.25

DE NOR MIDDELHEIM

FVWW begeleidt kunstenaar Dennis Tyfus met de realisatie van De Nor in het Middelheimmuseum te Antwerpen.
Feestelijke opening op 2 juni!

2018.04.23

DE PEPERBUS BORGERHOUT

Tijdelijke vereniging ORIGIN-FVWW is uitgenodigd voor de besloten architectuuropdracht voor de restauratie en herbestemming van de Sint-Jan Evangelistkerk, beter gekend als de Peperbus, te Borgerhout. De kerk wordt herbestemd tot hoofdkwartier van Unizo Provincie Antwerpen en ambieert een creatieve broedplaats voor ondernemerschap.

2018.01.25

FVWW-MATHESON WHITELY IS UITGENODIGD VOOR OPEN OPROEP 3301 - INTERNATIONAL HOUSE LEUVEN

Leuven wenst haar internationale uitstraling te versterken met een International House.
Campus Comenius, vlakbij het station en het stadskantoor van Leuven gelegen, is door zijn uitstekende ligging en beeldbepalend karakter, een uitgelezen plek om dit International House te realiseren en ook de International School Leuven te herhuisvesten.

2018.01.17

FVWW-EGM IS UITGENODIGD VOOR DE BESLOTEN ARCHITECTUURWEDSTRIJD VOOR PC BETHANIEN TE ZOERSEL

2018.01.03

POLITIEKANTOOR EN KINDERKRIBBE BOECHOUT VOLOP IN GEBRUIK

2017.11.29

SELECTIE WINVORM SOCIALE HUISVESTING BREDENE

FVWW is uitgenodigd voor de besloten architectuurwedstrijd voor de realisatie van 19 sociale huurwoningen te Bredene.

2017.10.19

ZILVERKWARTIER BERCHEM

Het Voorontwerp voor het gemengd woonproject Zilverkwartier te Berchem is positief onthaald op de welstandscommissie. Het ontwerp beslaat een volledig bouwblok en huisvest een supermarkt met een krans van 80 woningen errond.

2017.10.18

SOCIALE HUISVESTING DE VLOEI TE IEPER

FVWW haalt de tweede plaats in de besloten architectuurwedstrijd voor het sociale huisvestingsproject De Vloei te Ieper.

2017.10.18

YPERMUSEUM LAKENHALLE IN UITVOERING

Werfbeeld oktober 2017

2017.10.17

SOCIALE HUISVESTING DE BLOEMENWINKEL OOSTENDE

Het voorontwerp voor Sociale Huisvesting De Bloemenwinkel te Oostende is goedgekeurd. De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2018.

2017.10.16

BASIS- EN KLEUTERSCHOOL DE EVENAAR

FVWW is aangesteld om twee nieuwe speelplaatsen en een reeks punctuele interventies te ontwerpen voor basis- en kleuterschool De Evenaar te Borgerhout.

2017.10.15

SINT AGNESDAEL SCHILDE IN UITVOERING

De tweede fase van het gemengd woonproject Sint-Agnesdael te Schilde is wind- en waterdicht.

2017.09.14

FVWW ZOEKT VERSTERKING

SENIOR ARCHITECT
- minimum 8 jaar relevante ervaring in alle fases van het ontwerp (schetsontwerp tem uitvoering)
- ervaring met het organiseren en aansturen van het ontwerpteam
- kennis van Vectorworks, Adobe Creative Suite en MSOffice
- stressbestendig, flexibel en precies
- teamspeler en hands-on

2017.09.10

DAG VAN DE ARCHITECTUUR

Bezoek twee van onze projecten op de Dag van de Architectuur op zondag 10 September en sluit af met een barbeque bij ons op kantoor!
-Thomas More Campus National - van 10 tot 17 uur - Kronenburgstraat 62-66, Antwerpen
-Basisschool de Zonnebloem - van 10 tot 12 uur - Geneikenstraat 1, Lummen

2017.08.01

YPERMUSEUM LAKENHALLE IN UITVOERING

2017.07.29

ATELIER VOOR EEN KUNSTENAAR

2017.07.27

KUNSTENCAMPUS EN POLITIECOMMISSARIAAT HERENTALS

Het voorontwerp voor de Kunstancampus en het Politiecommissariaat in Herentals is afgerond. Het project brengt de Academie voor Beeldende Kunsten, de Academie voor Muziek Woord en Dans, en het hoofdcommissariaat voor de Politiezone Neteland samen in één binnenstedelijke hybride.

2017.07.27

ARCHITECTENPOOL KLEINE ARCHITECTUUROPDRACHTEN AG VESPA STAD ANTWERPEN

FVWW is geselecteerd voor de raamovereenkomst met AG VESPA voor de kleine architectuuropdrachten in de Stad Antwerpen.

2017.07.26

SINT AGNESDAEL SCHILDE IN UITVOERING

2017.05.02

SOCIALE HUISVESTING DE VLOEI IEPER

FVWW is uitgenodigd voor de besloten architectuurwedstrijd voor de bouw van 12 sociale huur- en 10 sociale koopwoningen in Ecowijk De Vloei te Ieper.

2017.04.30

KINDERKRIBBE BOECHOUT FEESTELIJKE GEOPEND

2017.03.29

ZILVERKWARTIER BERCHEM

Het schetsontwerp voor een gemend woonproject langs de Oogststraat in Berchem is afgerond. Het ontwerp omvat honderd woningen, een supermarkt en twee ondergrondse parkeerlagen.

2017.03.24

YPERMUSEUM LAKENHALLE IN UITVOERING

2017.03.23

SINT AGNESDAEL SCHILDE IN UITVOERING

2017.02.08

PARKVILLA BOECHOUT OPGELEVERD

2017.02.04

POLITIEKANTOOR EN KINDERKRIBBE BOECHOUT BIJNA KLAAR

2016.09.28

FVWW WINT DE WINVORM VOOR SOCIALE HUISVESTING IN OOSTENDE

Het ontwerp situeert zich op de grens van het Westerkwartier en omvat negen sociale huurwoningen voor senioren. De volumetrie maakt de overgang van het gabarit van de Nieuwpoortsesteenweg naar de kleinere korrel van de Goedheidstraat. De vertrapping in de volumetrie wordt ingezet als collectief zonneterras voor de bewoners. De gevelmozaiek van beeldend kunstenaar Dennis Tyfus situeert zich op de grens tussen de collectieve buitenruimte van het dakterras en de omliggende openbare ruimte.

2016.06.30

FVWW WINT DE OPEN OPROEP KUNSTENCAMPUS HERENTALS

FVWW wint samen met VKEngineering de Open Oproep voor de nieuwe kunstencampus en het politcommissariaat te Herentals. Het project brengt de Academie voor Beeldende kunsten en de Academie voor Muziek, Woord en Dans samen in het voormalige Belgacomgebouw in de Molenvest. Het hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland is mee geintegreerd in de Campus en krijgt een volwaardig nieuw onthaal.

2016.05.30

OPEN OPROEP HET STEEN

FVWW is samen met Callebaut Architecten uitgenodigd voor de Open Oproep voor Het Steen in Antwerpen.

TERUG