NIEUWS

Start uitvoering in Lier

2024.03.25 | Start uitvoering in Lier

In Lier is de uitvoering gestart van een collectief woonproject: 33 woningen en 2 ruimtes voor kantoren, diensten en vrije beroepen! De ontpitting van de site sluit aan op de ambities van de stad Lier voor de herontwikkeling van kleinstedelijke gebieden. Een duurzaam woonproject met aandacht voor materiaalgebruik, flexibele en gezinsvriendelijke woningen en hernieuwbare energie. 

 
Sociaal wonen te Leuven

2024.03.12 | Sociaal wonen te Leuven

NIEUW PROJECT! We zijn verheugd met onze selectie voor een ambitieus nieuw sociale huisvestingsproject in Leuven, voor huisvestingsmaatschappij Dijledal. De bestaande bebouwing langsheen de Waeyenberghlaan zal vervangen worden door een nieuw project met een honderdtal sociale woningen. Na een grondige analyse of de bestaande structuur behouden kon blijven is gebleken dat een vervangbouw noodzakelijk is. We zijn gestart met de eerste volumetrische studies en typologisch onderzoek en kijken ut naar een boeiend traject tesamen met de huisvestingsmaatschappij Dijledal.

 
Sociaal wonen Gent

2024.02.13 | Sociaal wonen Gent

Ons project sociaal wonen Gent is mee opgenomen in het Bouwmeesterrapport 2017-2023. Het volledige rapport over de ambitie van de stadsbouwmeester om de architectuurkwaliteit te verhogen in de stad Gent vindt u hier:

‘Samen Stad Gebouwd: Bouwmeesterrapport 2017 – 2023’

 
VACATURE

2023.12.11 | VACATURE

We are looking for passionate architects to enforce our team! If you are interested in working on public buildings and/or collective housing projects with us, send your portfolio to info@fvww.be

Strong communication skills, a minimum of 2 years experience and vectorworks knowledge are a plus!

 
Archipel lezing Patrimonium Renaat Braem

2023.11.30 | Archipel lezing Patrimonium Renaat Braem

FVWW architecten presenteert het project Patrimonium Renaat Braem op de Archipel lezing "Big scale residential housing". Lezing vindt plaats op donderdag 30 november in Bibliotheek de Couwelaar, te Couwelaarlei 120 2100 Deurne. Meer info op:

https://archipelvzw.be/en/agenda/732/de-grote-woonkorrel

 
Vleeshuis krijgt totaalrestauratie

2023.11.21 | Vleeshuis krijgt totaalrestauratie

De restauratieplannen voor het Vleeshuis schakelen een versnelling hoger. Als alles volgens planning verloopt, zullen de werken kunnen starten in 2025. Zowel de buitenschil als het interieur van het monument en museum worden grondig aangepakt, zo komt er onder meer een nieuwe trappartij, een onthaalzone en een Stadshal, en zullen alle verdiepingen toegankelijk worden voor het publiek.

Meer informatie over de museale werking, de geschiedenis en de restauratie van het Vleeshuis is te vinden op https://museumvleeshuis.be/nl/klaar-voor-de-toekomst.

 
Wouter Willems bijdrage aan De Pen

2023.09.18 | Wouter Willems bijdrage aan De Pen

Lees de bijdrage van Wouter Willems aan rubriek De Pen op archicomm-online.be:

"In onze praktijk ambiëren we altijd maatschappelijke meerwaarde. We dragen bij aan onze cultuur in de brede zin van het woord. Cultuur als mechanisme van hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze samen leven, hoe ze elkaar ontmoeten en zichzelf kunnen zijn. Ik spreek bewust over onze praktijk FVWW, vanuit een groep geëngageerde mensen die dag in dag uit intensief samenwerken en verbinden."

https://www.archicomm-online.be/artikel/architectuur-als-engagement/

 
Dag van de architectuur

2023.09.10 | Dag van de architectuur

Welkom op zondag 10 september op ons kantoor voor de Dag van de Architectuur! Tussen 14 en 18 uur is ons kantoor open en tonen we met plezier de projecten waar we op werken aan de hand van tekeningen, maquettes, film en beelden! Ons project De Harlekijn in Oostende, nieuwbouw 9 sociale woningen mét kunstintegratie van Dennis Tyfus, is die dag ook te bezoeken! Gilles Vanneste is ter plaatse om rondleidingen te verzorgen!

Eikelstraat 66 2600 Berchem

Meer info op de website van het Vai

 
Feestelijke opening Kunstencampus, hoofdcommissariaat politiezone Neteland en Stadsarchief Herentals

2023.08.08 | Feestelijke opening Kunstencampus, hoofdcommissariaat politiezone Neteland en Stadsarchief Herentals

Welkom op zaterdag 2 september voor de feestelijke opening MET parade!
Het volledige programma kan je terugvinden op de website van de Stad Herentals https://www.herentals.be/opening-kunstencampus 

 
TERUG
Wie houdt nu niet van cookies