NIEUWS

HET ONTWERP VOOR HET BRUSSELSE CONSERVATORIUM IS KLAAR

2022.05.17 | HET ONTWERP VOOR HET BRUSSELSE CONSERVATORIUM IS KLAAR

Het ontwerp voor de restauratie en uitbreiding van het Brusselse Conservatorium is klaar. Vol trots hebben Bouwheer Beliris en de NV Conservatorium, samen met ontwerpteam Origin-A2RC-FVWWarchitecten, het ontwerp toegelicht aan de docenten en de buurtbewoners. Het indienen van de bouwaanvraag is voorzien voor het einde van dit jaar.

Het Koninklijk Conservatorium Brussel en het Conservatoire Royale de Bruxelles delen een waardevol geheel van gebouwen. Het monumentale conservatoriumgebouw langs de Regentschapstraat vormt samen met de directeurs- en secretariswoning een belangrijk laat 19e-eeuws ensemble bedacht door architect Jean-Pierre Cluysenaar. Langs de Wolstraat vormen een sequens van vijf historisch waardevolle huizen, waarvan enkele dateren uit de 17e eeuw, een belangrijk gezicht naar de openbare ruimte.

Het waardevolle patrimonium wordt gerestaureerd en aangepast naar hedendaags comfort. Om tegemoet te komen aan het stijgend aantal leerlingen is een uitbreiding met een nieuwbouw noodzakelijk. In het nieuwe gebouw worden performante masterclasses, twee nieuwe concertzalen en een ondergronds bewaardepot ondergebracht. In een harmonieus geheel garandeert het ontwerp een duurzame toekomst voor beide Conservatoria. De begeleiding van het complexe traject is in handen van Beliris, de federale bouwheer voor Brussel.

 
 
 
 
 
PAVILLION DAYS BIENNALE ARCHITETTURA 2021 VENEZIA

2021.09.24 | PAVILLION DAYS BIENNALE ARCHITETTURA 2021 VENEZIA

The Belgian contribution to the Biennale Architettura 2021 in Venice, curated by Bovenbouw Architectuur, shows a model landscape representing the friction between city and architecture in Flanders. The scenography shows a piece of urban landscape on a scale of 1/15. De Nor is one of the fifty recent projects by 45 contemporary Belgian practices contributing to the imaginary landscape.

De Nor is a social sculpture, it can get activated in summer with concerts, performances and lectures. The project brings people together and consists of a stage, a tribune and a bar. These elements are located in a wooded area and create a protective space on the border of the Middelheim Musuempark in Antwerp. The project is the result of an intense collaboration between artist Dennis Tyfus and FVWW where authorship has merged into a rich project.

The seventeenth edition of the Architecture Biennale in Venice runs from 22 May to 21 November 2021 in Giardini, Arsenale and at various places in the city. The theme for the 2021 edition is "How will we live together?

Composite Presence, Flanders Architecture Institute © Bovenbouw Architectuur. 
De Nor in Composite Presence © We Document Art 

 
 
YPER MUSEUM IN A+

2020.10.12 | YPER MUSEUM IN A+

Happy to see our Yper Museum project appearing in the september museum edition of A+!

 
START UITVOERING IN BERCHEM

2020.09.03 | START UITVOERING IN BERCHEM

Uitvoering van ons project Zilverkwartier gaat nu echt van start. Vandaag wordt er 5.000m3 beton gepompt om de keldervloer te realiseren. Het project omvat 82 woningen op en rond een supermarkt. Door de logistiek van de supermarkt volledig inpandig te organiseren maken we een aantrekkelijk alzijdig gebouw. Het dak van de supermarkt wordt een grote collectieve daktuin bereikbaar vanuit alle woningen en verbonden met de buurt. Het project wordt aangesloten op een warmtenet dat restwarmte vanuit de Agfa Gevaert site gebruikt. Surf naar WERK 110-ZKB voor meer info.

 
LAATSTE WEEK VOOR OPLEVERING FASE 1

2020.08.25 | LAATSTE WEEK VOOR OPLEVERING FASE 1

De laatste week is ingegaan voor fase 1 van de verbouwingswerken van de basisschool De Evenaar in Borgerhout. Alle hens aan dek aldaar! Vanaf 1 september gaat de school weer open met een nieuwe refter en nieuwe sanitaire ruimtes. Volgende fases volgen in de komende vakantieperiodes! 

 
START UITVOERING IN OOSTENDE

2020.07.10 | START UITVOERING IN OOSTENDE

Uitvoering is gestart voor ons project 9 sociale huurwoningen in Oostende met kunstintegratie van Dennis Tyfus. Voor meer info over het project surf naar WERK 108-WIO.

 
START UITVOERING IN BORGERHOUT

2020.07.10 | START UITVOERING IN BORGERHOUT

Uitvoering is gestart voor de verbouwingswerken in de basis- en kleuterschool De Evenaar Borgerhout. Fase 1, een nieuwe refter en sanitaire ruimtes, wordt uitgevoerd tijdens de zomervakantie en zal klaar zijn tegen 1 september. Voor meer info over het project surf naar WERK 119-DEA.

 
THE SHAPE OF A ROOM

2020.07.08 | THE SHAPE OF A ROOM

FVWW's contribution to the call by VAi, CIVA and ICA to provide answers to the spatial challenges of tomorrow in relation to the current crisis. 

Collage based on 'Peter Langan's feast for David Hockney at Glyndebourne to celebrate the first night of the "The Rake's Progress"' and an image of De Nor by Dennis Tyfus.   

https://www.desiredspaces.be/

 
 
VAI publicatie project Yper Museum

2020.06.23 | VAI publicatie project Yper Museum

Met dank aan het VAI voor de publicatie van ons project Yper Museum te Ieper en De Nor ism Dennis Tyfus in Middelheimpark in het Architectuurboek Vlaanderen nr.14.

Een fijne opdracht waar we onze missie konder vertalen in een geslaagd resultaat.

https://www.vai.be/en/buildings/publieke-gebouwen/yper-museum

 

 
 
 
KUNSTHAL KORTRIJK

2020.04.10 | KUNSTHAL KORTRIJK

Een prachtig project met een geweldig team voor de Open Oproep OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk. Helaas geen sigaren...

 
KIJKEN IS VERBINDEN

2020.03.31 | KIJKEN IS VERBINDEN

NAV news publiceert interview met FVWW frederic vandoninck wouter willems architecten.

 
GUNNING OPDRACHT MASTERPLAN VOOR DE POLITIESITE GROENDREEF TE GENT

2020.03.11 | GUNNING OPDRACHT MASTERPLAN VOOR DE POLITIESITE GROENDREEF TE GENT

De Regie der Gebouwen, de stad Gent en de lokale politiezone Gent publiceerden een opdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsvisie en masterplan voor de de site Groendreef van de federale politie.

FVWW en Palmbout Urban Landscapes bundelden hun krachten om zich kandidaat te stellen voor deze boeiende opdracht. Met een sterk uitgewerkte visie wisten we de opdrachtgever te overtuigen met een gunning van de opdracht tot gevolg.

Op de site aan de Groendreef werken een zeshonderdtal mensen van verschillende directies en diensten van de federale politie. Zij voeren hun opdracht uit op het niveau van het Vlaams Gewest, de provincie Oost-Vlaanderen of het arrondissement Gent. De site is ongeveer zeven hectare groot en bevat meerdere kantoorgebouwen, sportterreinen, opslagplaatsen, een personeelsrestaurant en een garagecomplex.

Aangezien de behoeften van de politiediensten zijn geëvolueerd, is de huidige infrastructuur aan vernieuwing toe.  Bovendien zouden de diensten van de lokale politie van Gent, die momenteel verspreid zijn over verschillende locaties in de stad, op termijn ook hun intrek nemen op de site. 

Een uiteenlopend eisenpakket voor deze verschillende type gebruikers maken dit project tot een complexe en bijzonder fijne uitdaging.

 
GESELECTEERD VOOR WEDSTRIJD ROYALE BELGE

2020.01.06 | GESELECTEERD VOOR WEDSTRIJD ROYALE BELGE

FVWW-Gevelinzicht-Servais Engineering Architectural werden geselecteerd voor de wedstrijd 'ROYALE BELGE'.

Het emblematisch kantoorgebouw uit begin jaren ’70 zal  worden herontwikkeld tot multifunctioneel gebouw. Respect voor het erfgoed, het realiseren van een nieuwe hedendaagse identiteit, een mix in functies en maximalisatie van het gebruik van de beschikbare oppervlaktes door een nieuwe en slimme circulatie zijn de grootste uitdagingen. 

FWWW stelde zich samen met Gevelinzicht en Servais Engineering Architectural kandidaat voor de wedstrijdopdracht voor de Royale Belge in Watermaal-Bosvoorde.

In een 1ste ronde werd onze kandidatuur samen met vijf anderen geselecteerd uit 51 inzendingen. De jury samengesteld uit vertegenwoordigers van de bouwheer en Brusselse Bouwmeester waardeerden onze inzending: “De motivatienota (…) getuigt van een duidelijke stellingname t.a.v. de uitdagingen van deze opdracht met appreciatie voor specifieke elementen zowel qua inrichting als qua structuur. Voor hen ligt de echte opgave in het definiëren van een programma, een toekomstprogramma als resultante van een diepgaand gebouwonderzoek. Het dossier bevat goede referenties die heel duidelijk appelleren aan verschillende kwesties die aan de orde zijn binnen deze opdracht: geslaagde gemengde programma's, hedendaagse omgang met erfgoed, technisch gevelontwerp.”

 

 
 
KONINKLIJK CONSERVATORIUM BRUSSEL

2018.10.02 | KONINKLIJK CONSERVATORIUM BRUSSEL

De studie voor de restauratie en uitbreiding van het Koninklijk Conservatorium Brussel is toegekend aan TV ORIGIN-A2RC-FVWW. De site is een belangrijke culturele pool in Brussel en maakt deel uit van een muzikaal platform van hoge kwaliteit met een lokale, nationale en internationale uitstraling. Het complex herbergt vandaag twee universitaire onderwijsinstellingen in het domein van de muziek en woordkunst en een omvangrijke bibliotheek.

De onbebouwde ruimte wordt het bindmiddel in ons voorstel. Een aantrekkelijk stelsel van tuinen op volle grond brengt licht en lucht in de site en klinkt de verschillende gebouwen aaneen. Het zijn aangename groene oases in een kosmopolitische culturele site. In ons voorstel ambiëren we een sterke connectiviteit doorheen de volledige site en een grote levendigheid van het maaiveld. We zorgen voor een gecontroleerde doorwaadbaarheid van Regentschapstraat tot Wolstraat en overbruggen het niveauverschil tussen beide. De verbinding zorgt voor een grote leesbaarheid en routing van de site en organiseert op een heldere en efficiënte manier de stromen van de verschillende soorten gebruikers en bezoekers. Het is de slagader van de site waarlangs de toegangen naar de bibliotheek, de historische foyers van Cluysenaar, het klassengebouw, en de administratieve functies zijn georganiseerd. De route verbindt de Cour d’Honneur naar de nieuwe binnentuin en zet zich verder richting Wolstraat via de bestaande doorgangen van woningen. In de binnentuin versterkt het café het openbaar karakter van de site, het is aangename informele ontmoetingsplek met terras.

Beliris, het federale team ten dienste van Brussel, is belast met de eerste fase van de studies in nauwe samenwerking met haar partners: de NV Conservatorium, eigenaar en beheerder van de site, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Regie de Gebouwen, de Vlaamse gemeenschap (via de NV School Invest) en de Federatie Wallonië-Brussel.

 
YPERMUSEUM FEESTELIJK GEOPEND!

2018.08.15 | YPERMUSEUM FEESTELIJK GEOPEND!

 
FVWW & ORIGIN WINNEN DE CONCEPTWEDSTRIJD VOOR DE PEPERBUS

2018.06.18 | FVWW & ORIGIN WINNEN DE CONCEPTWEDSTRIJD VOOR DE PEPERBUS

Het consortium gevormd door FVWW architecten en Origin werd als laureaat van de ontwerpwedstrijd gekozen om de Peperbus in Borgerhout een nieuwe invulling te geven. Het is met name UNIZO Provincie Antwerpen dat, geruggesteund door Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), de gangmaker is om de als monument beschermde Sint-Jan Evangelistkerk grondig om te vormen tot een innovatieve en bruisende ondernemersplek vol creativiteit. Ook de nieuwe kantoren van UNIZO Provincie Antwerpen zullen er onderdak vinden. Dat het concept van het Antwerpse bureau FVWW samen met restauratiespecialist Origin uit Brussel het dichtst op het DNA van ondernemersorganisatie UNIZO en de uitgangspunten van het project aansloot, deed de jury voor hen kiezen.

Het winnende team maakt van het middenschip de meest publieke ruimte, geflankeerd door afsluitbare co-workingspaces, concept-stores en workshopruimte. Als blikvanger wordt in het koor van de verticaal vormgegeven districtsbibliotheek ingericht. De UNIZO-kantoren worden georganiseerd in de galerijen op de verdieping van de zijbeuken, dewelke verbonden worden met een transparant volume. Er wordt ook in beperkte mate horeca voorzien die ook buiten de openingsuren van het gebouw beschikbaar zal zijn; 

Na de eerdere preselectie uit 20 kandidaturen, haalde de combinatie van FVWW en Origin het van twee andere teams in een ontwerpwedstrijd . “Deze architecten wisten ons te overtuigen omdat ze zich ook focussen op de exploiteerbaarheid van het gebouw in zijn nieuwe gedaante. Daardoor zorgen ze ervoor dat het zich zelf kan financieren en ze slagen er bovendien in het evenwicht te bewaren tussen de belangen van de investeerders en de verzuchtingen van de buurtbewoners”, stelt Sofi Van Ussel die als directeur van UNIZO Provincie deel uitmaakt van de jury. Ze benadrukt ook dat ondertussen al overlegmomenten met de buurtbewoners plaatsvonden en dat deze dialoog zal worden verdergezet.

“De architecten, die uiteraard zelf ondernemers zijn, hebben het DNA van UNIZO goed begrepen en hebben hier in hun concept maximaal rekening mee gehouden”, gaat ze verder. “Ze hebben uitstekend begrepen dat UNIZO de bedoeling heeft er een bedrijvige kern van te maken die sterk bijdraagt tot de buurt.” Het wedstrijdconcept zal in afstemming met de verschillende stakeholders worden verfijnd tijdens de verdere onderzoeksperiode.

UNIZO Provincie Antwerpen is voor de realisatie van dit project een samenwerking aangegaan met de Vlaamse Erfgoedkluis, een investeringsfonds in beheer van PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) met een specifieke focus op herbestemming en valorisatie van onroerend erfgoed.

 

 
DE NOR MIDDELHEIMMUSEUM ANTWERPEN FEESTELIJK GEOPEND

2018.06.03 | DE NOR MIDDELHEIMMUSEUM ANTWERPEN FEESTELIJK GEOPEND

De Nor is een theater met bar op de grens van het Middelheimmuseum Antwerpen en de publieke ruimte waar verschillende activiteiten van kunstenaar Dennis Tyfus samenkomen: muziek, performances, dansmarathons. Dennis Tyfus voorziet deze zomer in De Nor een cultureel aanbod op vrijdag- en zarterdagavond. Het volledige programma is terug te vinden op de www.middelheimmuseum.be

 
DE NOR MIDDELHEIM

2018.04.25 | DE NOR MIDDELHEIM

FVWW begeleidt kunstenaar Dennis Tyfus met de realisatie van De Nor in het Middelheimmuseum te Antwerpen.
Feestelijke opening op 2 juni!

 
DE PEPERBUS BORGERHOUT

2018.04.23 | DE PEPERBUS BORGERHOUT

Tijdelijke vereniging ORIGIN-FVWW is uitgenodigd voor de besloten architectuuropdracht voor de restauratie en herbestemming van de Sint-Jan Evangelistkerk, beter gekend als de Peperbus, te Borgerhout. De kerk wordt herbestemd tot hoofdkwartier van Unizo Provincie Antwerpen en ambieert een creatieve broedplaats voor ondernemerschap.

 
FVWW-MATHESON WHITELY  IS UITGENODIGD VOOR OPEN OPROEP 3301 - INTERNATIONAL HOUSE LEUVEN

2018.01.25 | FVWW-MATHESON WHITELY IS UITGENODIGD VOOR OPEN OPROEP 3301 - INTERNATIONAL HOUSE LEUVEN

Leuven wenst haar internationale uitstraling te versterken met een International House.
Campus Comenius, vlakbij het station en het stadskantoor van Leuven gelegen, is door zijn uitstekende ligging en beeldbepalend karakter, een uitgelezen plek om dit International House te realiseren en ook de International School Leuven te herhuisvesten.

 

2018.01.17 | FVWW-EGM IS UITGENODIGD VOOR DE BESLOTEN ARCHITECTUURWEDSTRIJD VOOR PC BETHANIEN TE ZOERSEL

 
POLITIEKANTOOR EN KINDERKRIBBE BOECHOUT VOLOP IN GEBRUIK

2018.01.03 | POLITIEKANTOOR EN KINDERKRIBBE BOECHOUT VOLOP IN GEBRUIK

 
SELECTIE WINVORM SOCIALE HUISVESTING BREDENE

2017.11.29 | SELECTIE WINVORM SOCIALE HUISVESTING BREDENE

FVWW is uitgenodigd voor de besloten architectuurwedstrijd voor de realisatie van 19 sociale huurwoningen te Bredene.

 
ZILVERKWARTIER BERCHEM

2017.10.19 | ZILVERKWARTIER BERCHEM

Het Voorontwerp voor het gemengd woonproject Zilverkwartier te Berchem is positief onthaald op de welstandscommissie. Het ontwerp beslaat een volledig bouwblok en huisvest een supermarkt met een krans van 80 woningen errond.

 
SOCIALE HUISVESTING DE VLOEI TE IEPER

2017.10.18 | SOCIALE HUISVESTING DE VLOEI TE IEPER

FVWW haalt de tweede plaats in de besloten architectuurwedstrijd voor het sociale huisvestingsproject De Vloei te Ieper.

 
YPERMUSEUM LAKENHALLE IN UITVOERING

2017.10.18 | YPERMUSEUM LAKENHALLE IN UITVOERING

Werfbeeld oktober 2017

 
SOCIALE HUISVESTING DE BLOEMENWINKEL OOSTENDE

2017.10.17 | SOCIALE HUISVESTING DE BLOEMENWINKEL OOSTENDE

Het voorontwerp voor Sociale Huisvesting De Bloemenwinkel te Oostende is goedgekeurd. De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2018.

 
BASIS- EN KLEUTERSCHOOL DE EVENAAR

2017.10.16 | BASIS- EN KLEUTERSCHOOL DE EVENAAR

FVWW is aangesteld om twee nieuwe speelplaatsen en een reeks punctuele interventies te ontwerpen voor basis- en kleuterschool De Evenaar te Borgerhout.

 
SINT AGNESDAEL SCHILDE IN UITVOERING

2017.10.15 | SINT AGNESDAEL SCHILDE IN UITVOERING

De tweede fase van het gemengd woonproject Sint-Agnesdael te Schilde is wind- en waterdicht.

 

2017.09.14 | FVWW ZOEKT VERSTERKING

SENIOR ARCHITECT
- minimum 8 jaar relevante ervaring in alle fases van het ontwerp (schetsontwerp tem uitvoering)
- ervaring met het organiseren en aansturen van het ontwerpteam
- kennis van Vectorworks, Adobe Creative Suite en MSOffice
- stressbestendig, flexibel en precies
- teamspeler en hands-on

 
DAG VAN DE ARCHITECTUUR

2017.09.10 | DAG VAN DE ARCHITECTUUR

Bezoek twee van onze projecten op de Dag van de Architectuur op zondag 10 September en sluit af met een barbeque bij ons op kantoor!
-Thomas More Campus National - van 10 tot 17 uur - Kronenburgstraat 62-66, Antwerpen
-Basisschool de Zonnebloem - van 10 tot 12 uur - Geneikenstraat 1, Lummen

 
YPERMUSEUM LAKENHALLE IN UITVOERING

2017.08.01 | YPERMUSEUM LAKENHALLE IN UITVOERING

 
ATELIER VOOR EEN KUNSTENAAR

2017.07.29 | ATELIER VOOR EEN KUNSTENAAR

 
KUNSTENCAMPUS EN POLITIECOMMISSARIAAT HERENTALS

2017.07.27 | KUNSTENCAMPUS EN POLITIECOMMISSARIAAT HERENTALS

Het voorontwerp voor de Kunstancampus en het Politiecommissariaat in Herentals is afgerond. Het project brengt de Academie voor Beeldende Kunsten, de Academie voor Muziek Woord en Dans, en het hoofdcommissariaat voor de Politiezone Neteland samen in één binnenstedelijke hybride.

 

2017.07.27 | ARCHITECTENPOOL KLEINE ARCHITECTUUROPDRACHTEN AG VESPA STAD ANTWERPEN

FVWW is geselecteerd voor de raamovereenkomst met AG VESPA voor de kleine architectuuropdrachten in de Stad Antwerpen.

 
SINT AGNESDAEL SCHILDE IN UITVOERING

2017.07.26 | SINT AGNESDAEL SCHILDE IN UITVOERING

 

2017.05.02 | SOCIALE HUISVESTING DE VLOEI IEPER

FVWW is uitgenodigd voor de besloten architectuurwedstrijd voor de bouw van 12 sociale huur- en 10 sociale koopwoningen in Ecowijk De Vloei te Ieper.

 
KINDERKRIBBE BOECHOUT FEESTELIJKE GEOPEND

2017.04.30 | KINDERKRIBBE BOECHOUT FEESTELIJKE GEOPEND

 
ZILVERKWARTIER BERCHEM

2017.03.29 | ZILVERKWARTIER BERCHEM

Het schetsontwerp voor een gemend woonproject langs de Oogststraat in Berchem is afgerond. Het ontwerp omvat honderd woningen, een supermarkt en twee ondergrondse parkeerlagen.

 
YPERMUSEUM LAKENHALLE IN UITVOERING

2017.03.24 | YPERMUSEUM LAKENHALLE IN UITVOERING

 
SINT AGNESDAEL SCHILDE IN UITVOERING

2017.03.23 | SINT AGNESDAEL SCHILDE IN UITVOERING

 
PARKVILLA BOECHOUT OPGELEVERD

2017.02.08 | PARKVILLA BOECHOUT OPGELEVERD

 
POLITIEKANTOOR EN KINDERKRIBBE BOECHOUT BIJNA KLAAR

2017.02.04 | POLITIEKANTOOR EN KINDERKRIBBE BOECHOUT BIJNA KLAAR

 
FVWW WINT DE WINVORM VOOR SOCIALE HUISVESTING IN OOSTENDE

2016.09.28 | FVWW WINT DE WINVORM VOOR SOCIALE HUISVESTING IN OOSTENDE

Het ontwerp situeert zich op de grens van het Westerkwartier en omvat negen sociale huurwoningen voor senioren. De volumetrie maakt de overgang van het gabarit van de Nieuwpoortsesteenweg naar de kleinere korrel van de Goedheidstraat. De vertrapping in de volumetrie wordt ingezet als collectief zonneterras voor de bewoners. De gevelmozaiek van beeldend kunstenaar Dennis Tyfus situeert zich op de grens tussen de collectieve buitenruimte van het dakterras en de omliggende openbare ruimte.

 
FVWW WINT DE OPEN OPROEP KUNSTENCAMPUS HERENTALS

2016.06.30 | FVWW WINT DE OPEN OPROEP KUNSTENCAMPUS HERENTALS

FVWW wint samen met VKEngineering de Open Oproep voor de nieuwe kunstencampus en het politcommissariaat te Herentals. Het project brengt de Academie voor Beeldende kunsten en de Academie voor Muziek, Woord en Dans samen in het voormalige Belgacomgebouw in de Molenvest. Het hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland is mee geintegreerd in de Campus en krijgt een volwaardig nieuw onthaal.

 
OPEN OPROEP HET STEEN

2016.05.30 | OPEN OPROEP HET STEEN

FVWW is samen met Callebaut Architecten uitgenodigd voor de Open Oproep voor Het Steen in Antwerpen.

 
TERUG
Wie houdt nu niet van cookies