CONTACT

Eikelstraat 66 bus 102
2600 Antwerpen
03 337 03 32
info@fvww.be


TEAM

Tom De Bleser
Sofie Declercq
Maarten Depauw
Hermine De Volder
Jozefien De Wachter
Ward Geens
Kobe Gijbels
Piotr Lange
Jens Tullen
Nomi Unger Schrauwen
Wanda Van Roey
Frederic Vandoninck, partner
Gilles Vanneste, partner
Ina Verhaegen
Wouter Willems, partner

Ana Michelena, Lorenzo Stroobant, Jonas De Maeyer, Benjamin Brans, Enea Facoetti, Jef Pottier, Koen Huyghe, Greta Torsello, Wouter Mathieu, Diana Pinto, Olivia Forty, Jan De Ruyver, Jasmien Paridaens, Mieke Moerman, Coco Claire Kneepkens, Matteo Meschiari, Tigone Priem, Renée Faveere, Giacomo Cornale, Lovro Bradač, Karin Theuns, Francisco Liborio Mendes, Kobus de Bruijne, Eline Van Herzeele, Josephine Van Haverbeke, Lisa Keller

OVER

VOORSTELLING

FVWW Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten
FVWW architecten ambieert altijd maatschappelijke meerwaarde en draagt bij aan onze cultuur in de brede zin van het woord. Cultuur als mechanisme hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze samen leven, hoe ze elkaar kunnen ontmoeten en zichzelf kunnen zijn.
Sinds 2013 richt FVWW zich op publieke gebouwen en collectieve woonprojecten. Doorheen de jaren heeft onze praktijk  zich gespecialiseerd in de herbestemming van gebouwen met een belangrijke erfgoedwaarde en complexe renovaties. 
Het Yper Museum in de Lakenhallen, de Thomas More Campus National in Antwerpen, de hybride met Kunstencampus, stadsarchief en politiecommissariaat te Herentals zijn sterke referenties. Momenteel werkt FVWW aan de renovatie en uitbreiding van het Koninklijk Conservatorium te Brussel, de renovatie van het Vleeshuis te Antwerpen en de reconversie van het Braempatrimonium in de Arenawijk te Antwerpen.
De woonprojecten Zilverkwartier te Berchem, Treenity te Liedekerke, Parkvilla Granvelle te Boechout en zorgcluster Pier Kornel te Aalst tonen de maatschappelijke relevantie van site-specifiek groepswonen aan.
FVWW architecten is in 2013 opgericht door Frederic Vandoninck en Wouter Willems en is een team van twintig geëngageerde medewerkers. In 2020 is Gilles Vanneste toegetreden als derde partner. 
Onze generalistische aanpak laat ons toe om verbanden te leggen over de specialismes heen. We verbinden complexe vraagstukken naar een consistent en samenhangend project. We omringen ons met gespecialiseerde partners en gebruiken onze creativiteit om ogenschijnlijke tegenstrijdigheden te verbinden. We werken altijd samen naar een kwalitatief, maatschappelijke relevant en gedragen realisatie.
Kernwaarden
Vertrouwen
Verbinden
Focus
Lef
Enthousiasme

MISSIE

We dragen positief en specifiek bij aan maatschappij en cultuur
Met onze praktijk ambiëren we altijd maatschappelijke meerwaarde. We dragen bij aan onze cultuur in de brede zin van het woord. Cultuur als mechanisme hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze samen leven, hoe ze elkaar ontmoeten. We betrekken menselijke activiteiten zoals wonen, werken, bewegen, rusten, ontspannen op elkaar. Door het samenbrengen regisseren we een positief idealistisch verhaal.
Zichtbaar maken is betekenis geven
Enkel doordat de ander je ziet, ben je er. Deze drijfveer speelt voortdurend in onze architectuur. Zichtbaar maken geeft bestaansrecht. Of het nu gaat om menselijke activiteiten of bouwkundige elementen; ze bestaan doordat ze gezien worden en krijgen betekenis door interactie.
Ontdekking door verwondering
We zetten voluit in op het plezier van de ontdekkingsverwondering. De ‘sparkling joy’, de vreugdesprong bij het zien, het ontdekken van iets voorbij de verwachting. Zo organiseren we bewust in onze ontwerpen de mogelijkheid om te ontdekken, te zien, elkaar te verwonderen. De beleving van onze projecten stimuleert altijd de verwondering.
We dragen zorg
We willen de invulling van de fundamentele behoefte van ‘zorg’ naar een hoger én breder level tillen. Iedereen heeft recht op een fantastische woonst, een stimulerende omgeving en een geweldige werkplek. Het is onze missie om hierbij in te zetten op publieke gebouwen, collectieve woonvormen, of complexere hybrides. In het delen ligt de grote maatschappelijke winst.
Onze publieke stem in het architectuurdebat
Vanuit onze kennis van de architectuurgeschiedenis en het breed cultureel veld, bouwen we verder en dragen we bij met nieuwe inzichten. We werken in een snel evoluerend referentiekader aan projecten voor de toekomst. Ze zijn robuust en doorstaan de waan van de dag.
Onze drijfveren zijn pas compleet en levendig doordat ze samen een én-én-én-én-én-verhaal vormen. Het plezier zit in het blijven zoeken naar ontwerpen die passen in een verbindend verhaal. Elke keuze, elke stap en elke beslissing wordt een bewuste daad en heeft een allesomvattendheid die door-en-door gemeenschapsvormend is.
 
MISSIE

VISIE

 
Verhalend ontwerpen
Elk project is een verhaal. Een verhaal met hoofdrollen, bijrollen, verrassende plotwendingen, gebeurtenissen en momenten. Het ontwikkelen van een verhaallijn voor een project gebeurt stap voor stap en niet a-priori. Kijken wat er is doet ideeën ontstaat: naar het programma, de opdrachtgever, maar vooral naar de site zelf. Het kijken en begrijpen geeft handvaten voor de start van een verhaallijn, gaandeweg worden de inzichten analytischer van aard en kunnen we standpunten innemen die het ontwerp oriënteren. De belangrijkste vraag is altijd: waarom? We beargumenteren ontwerpbeslissingen, veelal van groot naar klein, gestoeld op wat belangrijk is en wat niet. Doorheen het traject kunnen ogenschijnlijk onbelangrijke zaken toch een hoofdrol opnemen. Een verhaal ontwikkelen is geen invultraject, maar altijd een verkennend en doelgericht traject. Dit impliceert dat we soms stappen terugzetten, bijschaven, en dan opnieuw vooruit gaan. Een ontwerptraject is nooit een rechte lijn. We ontwerpen door te vertellen; met een taal die specifiek en ook begrijpbaar is. We vertellen met woord en beeld; in teksten, tekeningen en maquettes. Door goed te vertellen, worden onze verhalen begrepen. We stemmen onze taal af op de lezer; zo wordt dialoog mogelijk.
Mechanismes
Doorheen al onze projecten komen een aantal motieven terug. Niet als recept, maar als grondlaag. Afhankelijk van de aard en de schaal van een project zijn ze meer of minder expliciet, maar wel altijd aanwezig.
Scenario's
We ontwerpen vanuit de beleving en de beweging van mensen. We ontwikkelen scenario’s die zich zouden kunnen afspelen in en rond onze projecten. We gaan daarbij op zoek naar momenten die maatschappelijke en culturele meerwaarde kunnen betekenen. Voor ons betekent dit het ruimtelijk doorvertalen naar plekken van verbinding, uitwisseling en overdracht tussen mensen.
Zonering en positie
Onze projecten kennen altijd een heldere zonering. Zonering van programma wordt niet alleen aangestuurd vanuit rationale logica’s gestoeld op gebruik en efficiëntie, maar ook vanuit positie: onder, op, naast, tegenover, doorheen. Positionering van programma houdt altijd rekening met context.
Leegte en routing
Tussen de programma’s maken we ruimte voor het niet bepaalde programma: de leegte. In de leegte kan er veel, de niet geprogrammeerde ruimte maakt plaats voor het onverwachte. Een informele ontmoeting, een plek om te verblijven of te hangen. De leegtes zijn genereus en kennen een zekere overmaat. Ze faciliteren verbinding en maken vaak deel uit van een routing. Net zoals een verbreding in een rivier, vertraagt de stroom en gebeurt er iets, een moment. De routings doorheen en langs onze projecten zijn meer dan louter circulatie. We regisseren bewegingen van mensen door de ruimte. Trajecten worden verbijzonderd met onverwachte ontdekkingen en doorzichten. 
Grenzen en kijken
Grenzen tussen publiek en privaat, tussen binnen en buiten, of grenzen tussen verschillende gebruikers. De grens niet als schot, maar als bemiddelaar. In onze praktijk onderhandelen we over grenzen. Grenzen geven structuur, houvast en duidelijkheid; maar in het opbreken van de grens liggen kansen. Kansen voor ontmoeting en doorzicht. Het kijken als meest fundamentele ervaring: het kijken door iets, naar iets, of terugkijken. Het raam als kader, en als doorbreking van een grens.
Stellingname
Onze ontwerpen zijn meer dan een antwoord op een vraag, we kiezen kant.  Altijd herformuleren we de vraag en gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde, ingebed in de wereld. Met onze praktijk ambiëren we maximale impact. We werken daarom voornamelijk aan publieke gebouwen en collectieve woongebouwen.
Over publieke gebouwen
We kiezen ervoor om te werken aan publieke gebouwen. Veelal komen er soms onverwachte programma’s samen in één opgave. De oorzaak is meestal zeer praktisch of financieel van aard; de middelen zijn beperkt, of een opportuniteit doet zich voor. We houden van dit soort opgaves want ze hebben de kracht om gestalte te geven aan een sterk verbindend verhaal. De kracht van het samenhuizen van meerdere gebruikers ligt in het delen. De gedeelde ruimte genereert niet alleen financiële, maar ook maatschappelijk winst. Het zijn de plekken voor uitwisseling en ontmoeting. In al onze projecten gaan we opzoek naar een sterke aanhaking op de openbare ruimte. Dit vertaalt zich in levendige plinten en genereuze dooraderingen van projectsites. We maken een veelheid aan gedeelde ruimtes; zorgvuldig vormgegeven van publiek naar collectief naar privaat.
Over wonen
Onze woonprojecten faciliteren de meest basale dingen des levens, de gewonigheid. Gewonigheid is geen banaliteit, maar zorgvuldig vormgegeven verblijven waarin het leven zich doorheen de tijd kan ontvouwen. Onze woningen garanderen privacy, geborgenheid en de mogelijkheid om je als individu even af te zonderen. Veel aandacht gaat naar het raakvlak tussen privaat en publiek. Ramen, buitenruimtes, luifels en inkomportalen ontwerpen we als grens en bindmiddel. Onze woongebouwen zijn rustige achtergronden in de openbare ruimte.
Over erfgoed
Veel van onze projecten hebben betrekking op bestaand patrimonium of erfgoed, meestal betreft het een herbestemming naar één of meerdere nieuwe programma’s waar het oorspronkelijke gebouw niet voor bestemd was. Kijken wat er is doet ideeën ontstaat; we gaan op zoek naar de grondkwaliteiten van het patrimonium in zijn omgeving; selecteren wat belangrijk is en wat niet, en zoeken aanleidingen die het ontwerp kunnen oriënteren. We vertrekken veelal van de bestaande typologische kwaliteit en verrijken circulatiepatronen. Het zijn mechanismes om bestaande sites en gebouwen te ontsluiten en om ze opnieuw klaar te maken voor de lange duur. We verbinden verleden en toekomst in een actueel verhaal.
Over bouwen
Bouwen is meer dan uitvoeren van een ontwerp. Ook al ligt er veel vast, er is altijd ruimte, en die zoeken we graag op. We koesteren het vakmanschap, de betrokkenheid en de insteek van aannemers. We kunnen ons verplaatsen in de vakman en zijn bereid om soms letterlijk mee te bouwen. Bouwen is het moment van de waarheid, waar materie samenkomt en ruimte ontstaat.
Over samenwerken
De architect als generalist
In een hypergespecialiseerd tijdperk hebben we als architect een unieke rol. Onze generalistische aanpak laat ons toe om verbanden te leggen over de specialismes heen. We verbinden complexe vraagstukken naar een consistent en samenhangend narratief. We omringen ons met gespecialiseerde partners en gebruiken onze creativiteit om ogenschijnlijke tegenstrijdigheden te verbinden.
De generalist met affiniteiten
De veelkoppigheid van ons beroep vraagt een zeer brede expertise. In onze praktijk onderscheiden we drie families van vaardigheden: het regisseren, het ontwerpen en het maken. Eenieder binnen ons bureau heeft deze eigenschappen in zich, maar we houden rekening met persoonlijke affiniteiten. We verbinden individuele sterktes naar complemenetaire teams op maat van elk project.
Perspectief en horizon
We kijken altijd ver vooruit; in onze projecten, maar ook in onze praktijk. We maken werk van duurzame samenwerkingsverbanden. Door open te spreken bouwen we aan vertrouwen. We evalueren en sturen samen bij als nodig. We werken op maat van de mens en bieden perspectief op lange termijn. FVWW als een groep mensen, altijd in beweging.
VISIE

BIO

Frederic Vandoninck (°1980) studeert in 2003 af aan de KU Leuven als ingenieur-architect en werkt daarna bij Neutelings Riedijk architecten, waar hij onder andere verantwoordelijk is voor de uitvoering van het MAS in Antwerpen.
Wouter Willems (°1979) studeert in 2002 af aan de Universiteit Gent als ingenieur-architect. Hij werkt daarna bij Robbrecht & Daem architecten, onder andere aan de Whitechapel Gallery in Londen, en bij Neutelings Riedijk architecten, aan de Kolizej-concerthal in Ljubljana. Daarnaast was hij tussen 2007 en 2013 hij verbonden aan de Universiteit Gent en de Artesis-hogeschool, als onderzoeker en atelierbegeleider. Van 2008 tot 2009 werkt hij bij de cel Ontwerpend Onderzoek van de stad Antwerpen.
Gilles Vanneste (°1989) studeert in 2012 af aan het Henry Van de Velde instituut als architect. Hij start zijn loopbaan bij FVWW architecten, en is verantwoordelijk voor onder meer Campus National te Antwerpen, het Zilverkwartier Berchem, de Pier Kornel site te Aalst en de Harlekijn in Oostende.
In 2009 richt Frederic met een aantal partners MikeViktorViktor architecten op, waar hij in 2010 het gezelschap krijgt van Wouter. Vanaf april 2013 gaan Frederic en Wouter met twee verder onder de naam Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten (FVWW). Sinds januari 2020 is Gilles Vanneste toegetreden als partner bij FVWW.
 
BIO

PROJECTENOVERZICHT

2023161 WWWMasterplan reconversie schoolsite Loenhout (wedstrijd, 1ste plaats)
2023160 GGGMasterplan renovatie en herontwikkeling Groot Gerechtsgebouw Gent (wedstrijd, 1ste plaats)
2023159 SSGSecurex site Gent, woonontwikkeling en studentenhuisvesting (wedstrijd)
2023158 ZVOZeevlam, bouw van 5 sociale huurwoningen, Oostende, Winvorm (1ste plaats)
2022157 RESReset Haspengouw, advies kunstinterventie Gert Robijns
2022156 MANMasterplan ontwikkeling AC-site Ninove, Open Oproep (1ste plaats)
2022155 JCGStudentenhuisvesting Maltemeers Gent (wedstrijd)
2022154 FVWWinrichting kantoor FVWW Sweets
2021153 WBMProject meergezinswoningen Beveren Markt (rechtstreekse opdracht)
2021152 SWG31 Sociale woningen Gent (wedstrijd, 1ste plaats)
2021151 PTLUitbreiding politiecommissariaat Politiezone TARL te Liedekerke (wedstrijd, 1ste plaats)
2021147 VHAreconversie Vleeshuis Klank van de Stad te Antwerpen (rechtstreekse opdracht)
2021146 PBAwoningproject van 28 woningen te Aartselaar (wedstrijd, 1ste plaats)
2021145 VRLBISwoningproject van 42 woningen te Liedekerke
2021144 GRIwoningproject van 9 woningen te Grimbergen
2021143 WSJproject meergezinswoningen te Herentals
2020141 PSCSeamen's Club, herontwikkeling van 2 gebouwen voor wonen en werken te Antwerpen
2020140 BWSde Fontein, wateropvanginstallatie in de Bolwerkstraat te Antwerpen
2020138 PWPDe Wijkpraktijk, grondige renovatie van dokterspraktijk te Antwerpen
2019137 PSGOntwikkelingsplan site voor federale en lokale politie te Gent (wedstrijd, 1ste plaats)
2019136 WOWBouw van 30-tal appartementen te Wommelgem
2019135 RBBRoyal Belge te Brussel, geselecteerd voor wedstrijdfase
2019134 KHKKunsthal Kortrijk, open oproep, geselecteerd
2019133 BLOBrabo, renovatie appartementsgebouw Linkeroever
2019132 DTGontwerp installatie tentoonstelling voor Dennis Tyfus
2018130 IHLInternational House Leuven, wedstrijd, (geselecteerd)
2018129 UPBHoofdkwartier Unizo Provincie Antwerpen in de Peperbus, Borgerhout, (wedstrijd, 1ste plaats)
2018128 ZKB2Zilverkwartier Berchem 2, gestapeld wonen in de Oogststraat te Berchem (rechtstreekse opdracht)
2018127 GRSReset Haspengouw, advies voor kunstinterventie van Gert Robijns te Borgloon
2018125 BWZBeschut Wonen Campus Bethaniën te Zoersel, wedstrijdontwerp
2018123 KCBKoninklijk Conservatorium Brussel (wedstrijd, 1ste plaats)
2018122 WIBSociale huisvesting te Bredene, wedstrijdontwerp, WinVorm
2017121 PVAGemengd woonproject Verschansngsstraat 62-64-66, Antwerpen (rechtstreekse opdracht)
2017119 DEABasis- en kleuterschool De Evenaar Antwerpen, punctuele ingrepen (raamcontract Stedelijk Onderwijs Stad Antwerpen)
2017118 SOMStadsterras Oude God Mortsel, PPS-wedstrijd
2017117 DVISociale huisvesting De Vloei Ieper (wedstrijd, tweede plaats)
2017116 KTHStudio voor een kunstenaar(rechtstreekse opdracht)
2017115 GSMConfidentieel (rechtstreekse opdracht)
2017114 DTMOndergronds paviljoen voor beeldend kunstenaar Dennis Tyfus (rechtstreekse opdracht)
2016113 PVM3Kantoorontwikkeling Vuurberg, Brussel (rechtstreekse opdracht)
2016112 SSBVerbouwing van een woning, Antwerpen (rechtstreekse opdracht)
2016111 UP1Projectontwikkeling, kantoren, hotel en commerciële functies, Machelen (rechtstreekse opdracht)
2016110 ZKBProjectontwikkeling Zilverkwartier, Berchem, woningen en commerciële functies  (rechtstreekse opdracht)
2016109 DKKProjectontwikkeling Diksmuidekaai, Kortrijk (wedstrijd)
2016108 WIODe Bloemenwinkel, bouw van 9 appartementen voor sociale huur, Oostende, Open Oproep  (1ste plaats)
2016107 HSAReconversie van het Steen tot cruiseterminal, stadswinkel en belevingsparcours, Antwerpen,  Open Oproep (wedstrijd, 2e plaats)
2016106 WGRVerbouwing van een woning voor een kunstenaar, Borgloon (rechtstreekse opdracht)
2016105 ACLVerbouwing van een stadhuis tot administratief centrum, Leopoldsburg, DBFM i.s.m. Willemen (wedstrijd)
2016104 KCHVerbouwing van een Belgacom gebouw tot kunstenacademie en politiecommisariaat, Herentals Open Oproep (1ste plaats)
2015103 TNTProjectontwikkeling Tour & Taxis site, Brussel i.s.m. Caruso St. John architects, De Smet Vermeulen architecten (2de plaats)
2015102 BMT3Projectontwikkeling BMT-site, Boechout fase 2 (wedstrijd)
2015101 KSBKleuterschool Boechout (wedstrijd)
2015099 PCA3Projectontwikkeling Cadix blok A5 i.s.m. De Smet Vermeulen, Havan-a, de gouden liniaal, Antwerpen (wedstrijd)
2015098 SASProjectontwikkeling Sint-Agnes Schilde, 11 woningen (rechtstreekse opdracht)
2015097 TMM3Forum Thomas More Mechelen (opdracht via raamcontract)
2015096 PSLProjectontwikkeling Sterrenstraat Lier (studie)
2015095 VRLProjectontwikkeling, 60 woningen, Liedekerke (rechtstreekse opdracht)
2015094 SKGProjectontwikkeling Stropkaai, Gent (studie)
2015093 PVM2Masterplan kantoorsite Vuurberg, Brussel (rechtstreekse opdracht)
2015092 SFBForum voor Solvay, Brussel (wedstrijd)
2015091 NOKNaschoolse kinderopvang, Kruibeke (wedstrijd)
2015090 SPASportcentrum Aarstelaar (wedstrijd)
2015089 MSQPlein, Doha, Qatar, iov Luc Tuymans (rechtstreekse opdracht)
2015088 WAUBijdrage ’50 fictieve gebouwen’, Christophe van Gerrewij, DW B 159
2015087 HHWUitbreiding Heilig Hart College, Waregem, Open Oproep (wedstrijd)
2015086 HOBHotel studies, Brussel
2015085 CCGScenografie tentoonstelling Christine Daem, Garage Cultureel Centrum Mechelen 
2015084 PANReconversie Postgebouw Groenplaats Antwerpen (studie)
2015083 NBBReconvresie van de Nationale Bank Antwerpen
2014082 BSMProjectontwikkeling Brusselsesteenweg Melle (studie)
2014081 SPMProjectontwikkeling Spreeuwenhoek Mechelen (studie)
2014080 LYTProjectontwikkeling Lyceum site Tienen (wedstrijd)
2014079 BMT2Bouw van een kinderkribbe, ruimte voor onthaalouders en politiekantoor, BMT site Boechout
2014078 TMM2Polyvalente feestzaal, Thomas More Hogeschool campus Mechelen (opdracht via raamcontract)
2014077 APONieuwbouw woning met apotheek, Brussel (rechtstreekse opdracht)
2013076 IEPHaalbaarheidsstudie locatie stadsmuseum, Ieper (wedstrijd, 1ste plaats)
2013075 TMMPublieke ruimte en skybar, Thomas More Hogeschool campus Mechelen (studie)
2013073 KBMKantoorgebouw, Machelen (rechtstreekse opdracht)
2013072 PBMMasterplan voor een kantoorontwikkeling, Machelen (rechtstreekse opdracht)
2013071 PPZPilootproject voor de Vlaams Bouwmeester in de zorgsector, Dilbeek (wedstrijd)
2013070 PBKProjectontwikkeling Broelkant, Kortrijk (wedstrijd)
2013069 PDMProjectontwikkeling Dageraadstraat, Mechelen (rechtstreekse opdracht)
2013068 VAI2Bijdrage aan tentoonstelling ‘Wisselland’, coproductie van VAi en CC Scharpoord, Knokke
2013067 ECBCafé voor Extracity, Antwerpen (wedstrijd, 1ste plaats)
2013066 TUPProjectontwikkeling Tupperware site, Aalst (westrijd, lopende)
2013 065 PCKProjectontwikkeling Croda-Henkel site, Kapellen (wedstrijd, tweede prijs)
2013064 PVMKantoorgebouw Vuurberg, Brussel (rechtstreekse opdracht)
2013063 WCD2Private woning CD, Schoten (private klant)
2013 061 LES2Uitbreiding Campus Kronenburgstraat, Thomas More Hogeshool, Antwerpen
2012062 PNWProjectontwikkeling Neerland, Antwerpen (wedstrijd, tweede prijs)
2012060 TULProjectontwikkeling Tulpstraat, Antwerpen (private klant)
2012059 PCA2Projectontwikkeling Cadix blok D2 i.s.m. 360 architecten, Antwerpen (wedstrijd)
2012058 VAI‘Jonge Makers, denkers, dromers’ geselecteerd voor tentoonstelling De Singel, Antwerpen
2012057 BMTProjectontwikkeling BMT-site, Boechout i.s.m. Bureau Bouwtechniek (wedstrijd, 1ste plaats)
2012056 HCASociale huisvesting Cadix i.s.m. Meta Architectuurbureau (wedstrijd)
2012055 POGProjectontwikkeling Oude Dokken, Gent (wedstrijd)
2012054 PKAConfidentieel
2012053 JCLJeugdcentrum Liedekerke i.s.m. A2D architects (wedstrijd, laureaat)
2011052 PPAProjectontwikkeling 4 appartementen St-Pietersvliet (private klant)
2011051 PCAProjectontwikkeling Cadix blok C205, Antwerpen (wedstrijd, 1ste plaats)
2011048 CCLCultuurcentrum, Lauwe (wedstrijd)
2011047 WMVUitbreiding woning MV, Aartselaar (private klant)
2011046 ACGAdministratief Centrum, Galmaarden (wedstrijd)
2011045 PHAPlantijn Hogeschool Antwerpen, Campus Park Spoor Noord i.s.m. Bureau Bouwtechniek (wedstrijd)
2011044 PAGProjectontwikkeling Academiestraat, Gent (wedstrijd, 2e plaats)
2011043 ZCMWoonzorgcentrum Machelen i.s.m. Bureau Bouwtechniek (wedstrijd Open Oproep)
2011039 SOTStationsomgeving Turnhout (Open Oproep, 2e plaats)
2010032 LESStudentenhuisvesting Lessius Hogeschool, Antwerpen i.s.m. A2D architects (wedstrijd, 1ste plaats)
2010030 PIVOntwerpen van een oefenrestaurant voor PIVA, Antwerpen i.s.m. 8 Office (wedstrijd)
2010029 BHVBibliotheek te Halle i.s.m. Bureau Bouwtechniek (wedstrijd)
2010028 PZDPodiumzaal Dessel i.s.m. Bureau Bouwtechniek, Dessel (wedstrijd)
2010027 SGLBouw van een basisschool i.s.m. Bureau Bouwtechniek, Lummen (wedstrijd,1ste plaats)
2010025 SHOUitbreiding van een Carrefour, Houthalen (private klant)
2010023 JCLJeugdcentrum Liedekerke i.s.m. A2D architects (wedstrijd, 1ste plaats)
2010021 RACInrichtingsstudie Rijksadministratief Centrum, Hasselt (wedstrijd, 1ste plaats)
2009019 IBMInrichtingsstudie Bredabaan, Merksem (besloten wedstrijd, 2e plaats)
2009018 WVDUitbreiding Woning VD, Westmalle (private klant
2009017 SWWSenioren- en sociale huisvesting, Wommelgem (besloten wedstrijd, 2e plaats)
2009016 WWBOntwerp uitbreiding woning WB, Zwijndrecht (private klant)
2009014 BAZIdeeënwedstrijd Buenos Aires Vertical Zoo, Argentina (wedstrijd)
2009013 BIPOpwaardering van 3 bruggen i.s.m. Stramien cvba (opdracht)
2009011 WFVNieuwbouwwoning Sint-Job-in’t-Goor (private klant)
2009010 KKBOntwerp Kinderkribbe, Blankenberge (wedstrijd)
2009008 SOHStationsomgeving Haacht, (Open Oproep)
2008007 GAPGrand Army Plaza, Brooklyn New York (wedstrijd)
2007006 TVMBouw van een voetbalkantine, Ternat (besloten wedstrijd, 2e plaats)
2007005 E9ADeelname Europan 9 – Almere, Nederland (wedstrijd)
2007004 TSJOmgevingsaanleg Sport- en Jeugdcentrum, Ternat (besloten wedstrijd, 2e plaats)
2006002 UTLUitkijktoren Nationaal Park, Lanaken, België (wedstrijd, eervolle vermelding)
2006001 ADRVoorstelling 3 Driving Range concepten, golfbeurs KPMG forum, Cyprus, Client: Mind:Style (opdracht)
 
PROJECTENOVERZICHT

FORUM

2019-2020winter8 offices 8 weeks, expo in de voormalige ticketoffice van Bozar te Brussel
2019herfstLezing, presentatie eigen werk in het kader van lezingenreeks ACROSS te Luik
2017zomerFestival Van de Architectuur: Thomas More Campus National Antwerpen, Basisschool de Zonnebloem, kantoor FVWW
2016herfstOpen Monumentendag: Thomas More Campus National Antwerpen
2016lenteJaarboek architectuur Vlaanderen: Basisschool De Zonnebloem en Thomas More Campus National
2016lenteLezing ‘Architecture as an expression of Cultural Identity’, Kiev, Ukraine
2016winterOpen Monumentendag: Thomas More Campus National Antwerpen
2015herfstBronzen medaille ‘Schoonste gebouw’ van Antwerpen met Campus Natinal
2014zomerbijdrage ‘50 Fictieve gebouwen’ in DWB nr 8, gastredacteur Christophe Van Gerrewey
2014winterLezing over eigen werk, Kunsthal Extra City, Antwerpen
2014winterWisselland; tentoostelling in CC De Scharpoord, Knokke-Heist
2013winterLezing ‘Land & Zee 2070’ Sint Lucas Hogeschool, Gent
2013winterJonge Makers, Dromers, Denkers: solotentoonstelling in De Singel, Antwerpen
2012winterLezing over eigen werk, Artesis Hogeschool, Antwerpen
FORUM
Wie houdt nu niet van cookies