NIEUWS

2019.07.30

2019.04.30

FVWW #joboffer

 

1. ONTWERPEND ARCHITECT

- min. 2 jaar ervaring

- diploma Master in de Architectuur of Master ingenieurswetenschappen optie architectuur

- perfecte beheersing van het Nederlands

- gemotiveerd om oplossingsgericht te denken

- hoge dosis creatiedrang

- teamspeler, hands-on, flexibel, precies

- kennis van Vectorworks, Adobe Creative Suite en MSOffice vereist

 

2. PROJECTLEIDER UITVOERING

- min. 5 jaar ervaring

- diploma Master in de Architectuur of Master ingenieurswetenschappen optie architectuur

- perfecte beheersing van het Nederlands

- ervaring in aansturen van een team is wenselijk

- heeft oog voor detail en behoudt overzicht

- teamspeler, hands-on, flexibel, precies

- kennis van Vectorworks, Adobe Creative Suite en MSOffice vereist

 

GRAAG MOTIVATIE, CV EN PORTFOLIO STUREN NAAR info@fvww.be

2018.10.02

KONINKLIJK CONSERVATORIUM BRUSSEL

De studie voor de restauratie en uitbreiding van het Koninklijk Conservatorium Brussel is toegekend aan TV ORIGIN-A2RC-FVWW. De site is een belangrijke culturele pool in Brussel en maakt deel uit van een muzikaal platform van hoge kwaliteit met een lokale, nationale en internationale uitstraling. Het complex herbergt vandaag twee universitaire onderwijsinstellingen in het domein van de muziek en woordkunst en een omvangrijke bibliotheek.

De onbebouwde ruimte wordt het bindmiddel in ons voorstel. Een aantrekkelijk stelsel van tuinen op volle grond brengt licht en lucht in de site en klinkt de verschillende gebouwen aaneen. Het zijn aangename groene oases in een kosmopolitische culturele site. In ons voorstel ambiëren we een sterke connectiviteit doorheen de volledige site en een grote levendigheid van het maaiveld. We zorgen voor een gecontroleerde doorwaadbaarheid van Regentschapstraat tot Wolstraat en overbruggen het niveauverschil tussen beide. De verbinding zorgt voor een grote leesbaarheid en routing van de site en organiseert op een heldere en efficiënte manier de stromen van de verschillende soorten gebruikers en bezoekers. Het is de slagader van de site waarlangs de toegangen naar de bibliotheek, de historische foyers van Cluysenaar, het klassengebouw, en de administratieve functies zijn georganiseerd. De route verbindt de Cour d’Honneur naar de nieuwe binnentuin en zet zich verder richting Wolstraat via de bestaande doorgangen van woningen. In de binnentuin versterkt het café het openbaar karakter van de site, het is aangename informele ontmoetingsplek met terras.

Beliris, het federale team ten dienste van Brussel, is belast met de eerste fase van de studies in nauwe samenwerking met haar partners: de NV Conservatorium, eigenaar en beheerder van de site, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Regie de Gebouwen, de Vlaamse gemeenschap (via de NV School Invest) en de Federatie Wallonië-Brussel.

2018.08.15

YPERMUSEUM FEESTELIJK GEOPEND!

2018.06.18

FVWW & ORIGIN WINNEN DE CONCEPTWEDSTRIJD VOOR DE PEPERBUS

Het consortium gevormd door FVWW architecten en Origin werd als laureaat van de ontwerpwedstrijd gekozen om de Peperbus in Borgerhout een nieuwe invulling te geven. Het is met name UNIZO Provincie Antwerpen dat, geruggesteund door Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), de gangmaker is om de als monument beschermde Sint-Jan Evangelistkerk grondig om te vormen tot een innovatieve en bruisende ondernemersplek vol creativiteit. Ook de nieuwe kantoren van UNIZO Provincie Antwerpen zullen er onderdak vinden. Dat het concept van het Antwerpse bureau FVWW samen met restauratiespecialist Origin uit Brussel het dichtst op het DNA van ondernemersorganisatie UNIZO en de uitgangspunten van het project aansloot, deed de jury voor hen kiezen.

Het winnende team maakt van het middenschip de meest publieke ruimte, geflankeerd door afsluitbare co-workingspaces, concept-stores en workshopruimte. Als blikvanger wordt in het koor van de verticaal vormgegeven districtsbibliotheek ingericht. De UNIZO-kantoren worden georganiseerd in de galerijen op de verdieping van de zijbeuken, dewelke verbonden worden met een transparant volume. Er wordt ook in beperkte mate horeca voorzien die ook buiten de openingsuren van het gebouw beschikbaar zal zijn; 

Na de eerdere preselectie uit 20 kandidaturen, haalde de combinatie van FVWW en Origin het van twee andere teams in een ontwerpwedstrijd . “Deze architecten wisten ons te overtuigen omdat ze zich ook focussen op de exploiteerbaarheid van het gebouw in zijn nieuwe gedaante. Daardoor zorgen ze ervoor dat het zich zelf kan financieren en ze slagen er bovendien in het evenwicht te bewaren tussen de belangen van de investeerders en de verzuchtingen van de buurtbewoners”, stelt Sofi Van Ussel die als directeur van UNIZO Provincie deel uitmaakt van de jury. Ze benadrukt ook dat ondertussen al overlegmomenten met de buurtbewoners plaatsvonden en dat deze dialoog zal worden verdergezet.

“De architecten, die uiteraard zelf ondernemers zijn, hebben het DNA van UNIZO goed begrepen en hebben hier in hun concept maximaal rekening mee gehouden”, gaat ze verder. “Ze hebben uitstekend begrepen dat UNIZO de bedoeling heeft er een bedrijvige kern van te maken die sterk bijdraagt tot de buurt.” Het wedstrijdconcept zal in afstemming met de verschillende stakeholders worden verfijnd tijdens de verdere onderzoeksperiode.

UNIZO Provincie Antwerpen is voor de realisatie van dit project een samenwerking aangegaan met de Vlaamse Erfgoedkluis, een investeringsfonds in beheer van PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) met een specifieke focus op herbestemming en valorisatie van onroerend erfgoed.

 

ARCHIEF