NIEUWS

Start uitvoering in Lier

2024.03.25 | Start uitvoering in Lier

In Lier is de uitvoering gestart van een collectief woonproject: 33 woningen en 2 ruimtes voor kantoren, diensten en vrije beroepen! De ontpitting van de site sluit aan op de ambities van de stad Lier voor de herontwikkeling van kleinstedelijke gebieden. Een duurzaam woonproject met aandacht voor materiaalgebruik, flexibele en gezinsvriendelijke woningen en hernieuwbare energie. 

 
Sociaal wonen te Leuven

2024.03.12 | Sociaal wonen te Leuven

NIEUW PROJECT! We zijn verheugd met onze selectie voor een ambitieus nieuw sociale huisvestingsproject in Leuven, voor huisvestingsmaatschappij Dijledal. De bestaande bebouwing langsheen de Waeyenberghlaan zal vervangen worden door een nieuw project met een honderdtal sociale woningen. Na een grondige analyse of de bestaande structuur behouden kon blijven is gebleken dat een vervangbouw noodzakelijk is. We zijn gestart met de eerste volumetrische studies en typologisch onderzoek en kijken ut naar een boeiend traject tesamen met de huisvestingsmaatschappij Dijledal.

 
Sociaal wonen Gent

2024.02.13 | Sociaal wonen Gent

Ons project sociaal wonen Gent is mee opgenomen in het Bouwmeesterrapport 2017-2023. Het volledige rapport over de ambitie van de stadsbouwmeester om de architectuurkwaliteit te verhogen in de stad Gent vindt u hier:

‘Samen Stad Gebouwd: Bouwmeesterrapport 2017 – 2023’

 
VACATURE

2023.12.11 | VACATURE

We are looking for passionate architects to enforce our team! If you are interested in working on public buildings and/or collective housing projects with us, send your portfolio to info@fvww.be

Strong communication skills, a minimum of 2 years experience and vectorworks knowledge are a plus!

 
Archipel lezing Patrimonium Renaat Braem

2023.11.30 | Archipel lezing Patrimonium Renaat Braem

FVWW architecten presenteert het project Patrimonium Renaat Braem op de Archipel lezing "Big scale residential housing". Lezing vindt plaats op donderdag 30 november in Bibliotheek de Couwelaar, te Couwelaarlei 120 2100 Deurne. Meer info op:

https://archipelvzw.be/en/agenda/732/de-grote-woonkorrel

 
ARCHIEF
Wie houdt nu niet van cookies