ACADEMIESTRAAT GENT

140 bij 100 meter. Het bouwblok van de projectsite is te groot om een aangename en herkenbare plek te maken om te wonen. We grijpen in.

Twee straten schieten los door het bouwblok, kruisen elkaar. Vier kwadranten zijn het resultaat. De schaal van de kwadranten brengt de site in lijn met de bouwblokken in het Patershol en het Prinsenhof.

Het academiekwadrant maakt de academie vrij als architecturale entiteit. Het brandweerkwadrant bevat de brandweerkazerne en wordt verder omzoomd door nieuwe bebouwing rond een publieke tuin. Het molenaarkwadrant is smaller en grenst aan de Brandweerstraat en een nieuwe centrale publieke ruimte. Kwadrant Margriet vervolledigt het bouwblok en accentueert de hoek van de Brandweerstraat en de Sint-Margrietstraat. Doordat het kruis van straten verbogen is, ontstaat een centrale knoop, die we gebruiken om een verbrede straat te maken, een soort straatplein, een pleinstraat, een stedelijke kamer.

Op de site wordt een stuk stad georganiseerd: verschillende woontypologiee╠łn, collectieve en prive╠ütuinen, bomen, horeca, winkelruimtes.

Vanaf het begin van het ontwerpproces werken we samen met beeldend kunstenaar Dirk Braeckman, die aan de Gentse academie werd opgeleid en in 2000 voor de tentoonstelling ‘Over the Edges’ de versleten, afbladderende gevels van
de academie in hoogglanzend vernis verpakte. Voor de herontwikkeling van het bouwblok plant Braeckman een reeks fotografische fresco’s op welgekozen muren verspreid over de site.

Een donkere kamer wordt gebouwd, emulsie aangebracht, belicht en ontwikkeld. De doka verdwijnt en het beeld zit, na projectie, in het gebouw. De geplande beeldsoort balanceert tussen figuratie en abstractie, gordijnen die net doorzichtig zijn, bijvoorbeeld, iets herkenbaars dat mysterieus blijft.

044-PAG

PROGRAMMA Wonen
Voorzieningen
Hotel

LOCATIE Academiestraat
9000 Gent

BOUWHEER Immogra en BesixRed

SAMENWERKING Callebaut architecten
Studieburo Mouton
RCR
Daidalos
MikeViktorViktor
Vectris
kunstenaar Dirk Braeckman

OPPERVLAKTE 11.000 m2

JAAR 2011-2012