BESCHUT WONEN IN ZOERSEL

Beschut Wonen De Sprong, onderdeel van het Psychiatrisch Centrum Bethanië, richt zich tot volwassenen met een psychiatrische problematiek voor wie zelfstandig wonen niet of nog niet mogelijk is. Terwijl de bestaande drie woningen opgevat zijn als groepswoningen met gedeelde leefruimte, zullen de nieuwe woningen van De Sprong opgevat worden als individuele kleinschalige woonentiteiten. Bewoners hebben er, net zoals in het genormaliseerd wonen, de nodige privacy en een grote zelfstandigheid. Het beschut wonen wordt gedeïnstitutionaliseerd en ingebed in de maatschappij.

Ons ontwerpvoorstel beoogd een kleinschalige woonomgeving die zich openstelt naar de buitenwereld, maar toch voldoende bescherming en duidelijkheid biedt aan de bewoners. We hebben daarvoor zorgvuldig nagedacht over de gradient van de openbare ruimte naar de private woonomgeving enerzijds, en de aansluiting op de campus van PC Bethanië anderzijds. We geven aandacht aan het individueel wonen en maken informele ontmoetingen in de buitenruimtes mogelijk.

De tendens waarbij zorgwonen evolueert naar genormaliseerd wonen, ondersteund door diensten kan een belangrijke impact hebben op langere termijn. Het ontwerp laat daarom toe dat er woningen kunnen worden afgestoten als sociale huur-of koopwoning. Meerdere doelgroepen (ook niet zorg gerelateerde) kunnen hierdoor worden ingebed in de woonsite. De voorgestelde woningen zijn daarom volledig binnen de vmsw-richtlijnen ontworpen.

 

125-BWZ

PROGRAMMA Beschut Wonen

LOCATIE Bethaniƫnlei
Zoerseln

BOUWHEER Emmaus vzw

SAMENWERKING EGM architecten

JAAR 2018