CRODA KAPELLEN

De omgeving van het voormalige Croda-Henkelterrein in Kapellen bestaat uit vrijstaande woningen in het groen. Sowieso zal de herontwikkeling van het terrein leiden tot een ander soort wonen. De vraag naar een hogere densiteit is meteen ook de vraag naar een gepaste schaal en korrel. Hoe wonen we in het groen zonder te verkavelen? We willen de bestaande woonkwaliteit van de omgeving aanhouden. Het ontwerp moet zich bescheiden opstellen. We richten ons op inplanting, bouwhoogte en oriëntatie.
Het vertrekpunt zijn vier parallelle oost-westgerichte stroken met een bouwhoogte van twee lagen. Het daglicht bepaalt de diepte van de stroken. Binnen elke strook maken we grondgebonden rijwoningen. Naar de straat en het verzorgingstehuis ernaast is het terrein open, met hoofdzakelijk zicht op de kop van elke strook. De impact op de omgeving verkleint, wat bevestigd wordt door elke strook een lichte knik te geven. Het diagram wordt werkelijkheid, gekoppeld aan de omgeving.
De combinatie van de sheddakstructuur, de knik in de volumes en de dakoversteken zorgen voor een levendig geheel. De uitwerking van de gevels doet er nog een schep bovenop. De volumes bestaan uit diepblauw geglazuurd metselwerk, net als de tuinmuren. Enkel de zuidgerichte gevel, onder de porch, verschilt en bestaat uit verticale houten laten, witgeschilderd. Het maakt van de porch een lichte ruimte, ondanks het dak. De ramen van de rijwoningen zijn liggen in het gevelvlak en zijn van hout, eveneens witgeschilderd. Elke raampartij is groot en verticaal onderverdeeld voor een aangenaam ritme.

065-PCK

PROGRAMMA collectief grondgebonden wonen

LOCATIE Hoogboomsteenweg
2950 Kapellen

BOUWHEER ReVive

OPPERVLAKTE 5050

JAAR 2014