DE NOR MIDDELHEIMMUSEUM ANTWERPEN

In de zomer van 2018 bouwen we voor kunstenaar Dennis Tyfus De Nor, een permanente sculptuur in het Middelheimmuseum, ontstaan als onderdeel van de groepstentoonstelling Experience Traps. De Nor is een sculptuur, maar ook een plaats om activiteiten te organiseren, en past in die zin perfect in de reeks plekken waar Tyfus de voorbije twintig jaar actief is geweest. Het is een sculpturale versie van Tyfus als organisator en bestaat uit een aantal basiselementen die stuk voor stuk heel precies vormgegeven zijn. Allereerst verschijnt een groot traliewerk, een omheining gemaakt uit duizend palen. Als we binnengaan via een van de twee poorten, zien we een vloer uit rood travertijn als podium, waarin een tekening van Tyfus is gegraveerd. Verder is er een betonnen tribune, een bar onder de tribune en een naam in neonlicht die is ontstaan uit Tyfus’ fascinatie voor het woord “nor”, uit zijn zwak voor stripverhaaltaal. Het is een expliciete keuze om De Nor aan de grens van het park te leggen, vlak naast de hoofdingang. De plek wurmt zich hier, net zoals bijvoorbeeld Gunther en Stadslimiet, op een bijna onmogelijke manier in een openluchtmuseum. De grens van het park wordt een grensovergang. Het werk is als een sluis of een sas, een doorgangshuis voor mensen die aanspoelen, wachten en weer doorgaan, blijven en vertrekken. De precieze plaats wordt bovendien in grote mate bepaald door de vorm van het park, door de locatie van de bomen.

Het traliewerk slingert zich tussen de bomen. De tribune en het vlakkevloerpodium bevinden zich op een open plek. Daardoor is De Nor een afgesloten ruimte met een poreuze grens, waarbij sommige bomen plots in De Nor staan en rododendrons elkaar zullen moeten terugzoeken doorheen het traliewerk. Twee poorten zorgen voor duidelijkheid. De ene poort opent De Nor vanuit het beeldenpark, tijdens de openingsuren. Deze poort sluit wanneer de andere poort de plek opent vanop de straat, van buiten het park. De tweede poort is dus een alternatieve ingang tot het park, links van de hoofdingang. Wanneer de tweede poort opent vanop de straat, is het hele park nog zo groot als

De Nor, een plek met een zekere intimiteit, half verstopt in het struikgewas. De tribune ontvangt de toeschouwers, die met
hun hoofd in het gebladerte komen voor wat zich afspeelt op
het vlakkevloerpodium. De bar lest verder de dorst. Het zijn de noodzakelijke elementen voor een plek zoals Tyfus ze graag ziet, de rudimentaire bouwstenen om mensen bij elkaar te brengen. Cruciaal zijn uiteraard de activiteiten die er plaatsvinden en de mensen die er als performers of toeschouwers naartoe komen. In de winter, wanneer de meteorologische omstandigheden minder gunstig zijn en de struiken en bomen hun bladeren verliezen, vallen de activiteiten stil en verschuift de plaats van De Nor op het continuüm tussen gebouw en sculptuur.

 

114-DTM

LOCATIE Middelheimlaan 61
2020 Antwerpen

BOUWHEER Middelheimmuseum

SAMENWERKING Dennis Tyfus

JAAR 2018