HEILIG HART COLLEGE WAREGEM

De sterke groei van het leerlingenaantal vraagt om een uitbreiding van de huidige onderwijsinfrastructuur. Bovenop het inlossen van de functionele noden speelt ons ontwerp in op schaal van de volledige campus en de ruimere omgeving. 
Het ontwerp wordt aangestuurd door de specifieke stedenbouwkundige situatie in de Olmstraat. Tegelijkertijd transformeert het voorstel de omgeving op een betekenisvolle manier. 
De ontwerpopgave voor een schoolgebouw combineert het karakter van een publiek gebouw met een meer besloten en gecontroleerde omgeving. In deze schijnbare tegenstelling schuilt volgens ons heel wat potentieel: voor de site zelf, maar ook site-overstijgend, als verrijking van de gemeenschap. Een school is bij uitstek de plek die blijft leven, in de eerste plaats voor de kinderen, maar ook voor de ouders aan de schoolpoort, de leerkrachten en heel de gemeenschap errond.
In de ontwerpopgaven zitten functies vervat die we kunnen aanwenden om de grens van de school letterlijk ‘op te rekken’. Gebruik na de schooluren van bijvoorbeeld de sporthal of de polyvalente zaal vragen om een doordacht inplantingsconcept, zonder de uitbreidingsmogelijkheden van de school te hypothekeren. 
We maken een raamwerk waarbinnen een groeiscenario kan worden opgenomen. De klassengebouwen situeren zich in tweede lijn tov. de Olmstraat zodat we ruimte maken. Tussen de Olmstraat en de klassen bevinden zich gelijkvloerse collectieve of publieke ruimtes zoals de polyvalentente zaal en het auditorium (mogelijks te voorzien in een latere fase). 
Deze lage gebouwen staan als paviljoenen in een ommuurde voortuin en maken een soepele stedenbouwkundige aansluiting. Elk zijn ze specifiek. De polyvalente zaal is opgevat als een grote ronde luifel die naadloos aansluit op de omliggende buitenruimtes. In een latere fase stellen we voor om de huidige danszaal om te vormen en uit te breiden in een klassengebouw. Een nieuwe zaal  of auditorium kan op de plek waar momenteel de containerklassen staan worden ingeplant.
Het gebouw voor de klassen is hoger en is zichtbaar in tweede lijn vanuit de Olmstraat. Hierdoor maken we een boeiende stedelijke diepte met doorzichten tot ver in het College. Omgekeerd wordt het klassengebouw een scharnierpunt naar de achterliggende grote speelplaats. 
Een nieuw poortgebouwtje markeert de toegang naar de school. De poort geeft uit op een eerste buitenruimte die toegang geeft naar de verschillende functies zoals de polyvalente zaal en de fietsenstalling. Het is de ontmoetingsplek bij uitstek. Het dak van het poortgebouw komt los van de wachtgevel. De wachtgevel wordt achtergrond voor de poort en is de ondergrond voor een gedicht.

Heilig Hart College Waregem

PROGRAMMA uitbreiding van de middelbare school

LOCATIE Stationsstraat 85
8790 Waregem

BOUWHEER Heilig Hart College Waregem

SAMENWERKING beelden kunstenaar Kati Heck
schrijver Sis Matthé

OPPERVLAKTE 1650 m2

BOUWKOST 4200000 euro

JAAR 2015

Wie houdt nu niet van cookies