KINDERKRIBBES EN POLITIEKANTOOR BOECHOUT

Eén gebouw op een verdoken perceel aan de voormalige BMT-site in Boechout combineert een politiekantoor met kinderopvang. Het terrein ligt niet aan een bestaande straat, wel aan het toegangsplein van een grote nieuwe woonontwikkeling. Het gebouw heeft een duidelijk publieke functie. De grootste uitdaging is om het ontwerp een duidelijk gezicht en adres te geven en het tegelijk in te bedden in het groen van de directe omgeving, met grote tuinen en hoge bomen. Het gebouw is specifiek en terughoudend. We kiezen voor een ontwerp dat alle functies evenwaardig aan de omgeving en aan elkaar verbindt en vermijden zo een zuivere nevenschikking. De drie onderdelen van het gebouw liggen rond een centrale, driehoekige patio die de bestrating van het toegangsplein verderzet tot diep in het gebouw. De kinderen kijken naar de politie door lage ramen, de politie naar de kinderen door hoge ramen. Iedereen kijkt door het hele gebouw.

Omdat het perceel perfect rechthoekig is, krijgt elke gevel een licht knik, waardoor er mooi buitenruimtes ontstaan. Aan de voorgevel zorgt de knik voor een overdekte toegang. Het ontwerp heeft een forse footprint, die sterk verkleint op de eerste verdieping. Daardoor is het gebouw expliciet laag. De dakoppervlakte die zo ontstaat wordt gebruikt om een groendak aan te leggen. De bomen rondom spelen een dubbele rol, worden ook bomen voor de daktuin. De gevel bestaat uit stalen golfplaten, een basismateriaal dat door een doorgedreven ontwerp een bijna grafische kwaliteit krijgt. Onderaan zijn de staalplaten groffer dan bovenaan, waar een fijnere fries zorgt voor een doorlopende band rond het hele gebouw. Elke knik in de gevel wordt assymetrisch met glad staal bekleed. De gevelverdeling is wit afgezoomd. De ramen zijn wit en wit omrand, met een aantal hoekramen die de knik in de gevel verderzetten en zo het ontwerp eigenheid geven.

079-BMT2

PROGRAMMA Politiekantoor, kinderdagverblijf en ruimte voor onthaalouders

LOCATIE Molenlei
2530 Boechout

BOUWHEER GANDS

OPPERVLAKTE 920

BOUWKOST 1100000

JAAR 2012-2017