KONINKLIJK CONSERVATORIUM BRUSSEL

De site is een belangrijke culturele pool in Brussel en maakt deel uit van een muzikaal platform van hoge kwaliteit met een lokale, nationale en internationale uitstraling. Het complex herbergt vandaag twee universitaire onderwijsinstellingen in het domein van de muziek en woordkunst en een omvangrijke bibliotheek.

De onbebouwde ruimte wordt het bindmiddel in ons voorstel. Een aantrekkelijk stelsel van tuinen op volle grond brengt licht en lucht in de site en klinkt de verschillende gebouwen aaneen. Het zijn aangename groene oases in een kosmopolitische culturele site. In ons voorstel ambiëren we een sterke connectiviteit doorheen de volledige site en een grote levendigheid van het maaiveld. We zorgen voor een gecontroleerde doorwaadbaarheid van Regentschapstraat tot Wolstraat en overbruggen het niveauverschil tussen beide. De verbinding zorgt voor een grote leesbaarheid en routing van de site en organiseert op een heldere en efficiënte manier de stromen van de verschillende soorten gebruikers en bezoekers. Het is de slagader van de site waarlangs de toegangen naar de bibliotheek, de historische foyers van Cluysenaar, het klassengebouw, en de administratieve functies zijn georganiseerd. De route verbindt de Cour d’Honneur naar de nieuwe binnentuin en zet zich verder richting Wolstraat via de bestaande doorgangen van woningen. In de binnentuin versterkt het café het openbaar karakter van de site, het is aangename informele ontmoetingsplek met terras.

Beliris, het federale team ten dienste van Brussel, is belast met de eerste fase van de studies in nauwe samenwerking met haar partners: de NV Conservatorium, eigenaar en beheerder van de site, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Regie de Gebouwen, de Vlaamse gemeenschap (via de NV School Invest) en de Federatie Wallonië-Brussel.

123-KCB

PROGRAMMA Conservatorium
Bibliotheek
Concertzaal
Kamermuziekzaal
Repetitiezaal

LOCATIE Regentschapstraat - Wolstraat
Brussel

BOUWHEER NV/SA Conservatorium

SAMENWERKING Origin Architecture&Engineering
A2RC

OPPERVLAKTE 20.000 m2

JAAR 2019-