KONINKLIJK CONSERVATORIUM BRUSSEL

De site is een belangrijke culturele pool in Brussel en maakt deel uit van een muzikaal platform van hoge kwaliteit met een lokale, nationale en internationale uitstraling. Het bestaande patrimonium voldoet niet langer aan hedendaags comfort en de ruimte wordt te krap voor een performante werking. Het monumentale Cluysenaargebouw en de beschermde woningen in de Wolstraat worden in ere hersteld. De nieuwbouw omvat de kamermuziekzaal, de repetitieruimte voor symfonische orkesten, de gespecialiseerde bibliotheek met ondergrondse bewaardepots en een twintigtal muziekstudio’s.
De onbebouwde ruimte wordt het bindmiddel in ons voorstel. Een aantrekkelijk stelsel van tuinen op volle grond brengt licht en lucht in de site en klinkt de verschillende gebouwen aaneen. Het zijn groene oases in een kosmopolitische culturele site. In ons voorstel zorgen we voor een sterke connectiviteit doorheen de volledige site en een grote levendigheid van het maaiveld.
De verbinding zorgt voor een grote leesbaarheid en routing van de site en organiseert op een heldere en efficiënte manier de stromen van de verschillende soorten gebruikers en bezoekers.

 
Koninklijk Conservatorium Brussel

PROGRAMMA Conservatorium
Bibliotheek
Concertzaal
Kamermuziekzaal
Repetitiezaal

LOCATIE Regentschapstraat - Wolstraat
Brussel

BOUWHEER NV/SA Conservatorium

SAMENWERKING Origin Architecture&Engineering
A2RC

OPPERVLAKTE 20.000 m2

JAAR 2019-

Wie houdt nu niet van cookies