KUNSTENCAMPUS, POLITIECOMMISSARIAAT, STADSARCHIEF, VERENIGINGSLEVEN EN ICT-DIENST

In 2015 kochten de Stad Herentals en de Politiezone Neteland het voormalige RTT-gebouw. De werking van de Politiezone Neteland voldeed niet langer aan de actuele veiligheids- en comforteisen. Tegelijk zag de Stad Herentals de kans om er de twee stedelijke academies (muziek woord dans en beeldende kunsten) samen te brengen op één centrumlocatie. Bij de legislatuurwissel werd de opdracht uitgebreid met het Stadsarchief.

Strategisch ingeplante nieuwbouw zorgt samen met de nieuwe publieke doorsteek voor een sterke organisatie. De doorsteek zorgt voor dieptezicht en organiseert de toegang naar de Kunstencampus en de Politie. Deze publieke ruimte wordt in de toekomst doorgezet richting de stadskern. Nieuwe doorzichten, verbindingen, genereuze ruimtes en trappartijen stimuleren informeel contact tussen de vele diverse bezoekers.

Alle functies worden in de architectuur evenwaardig behandeld. We geven uitdrukking aan het samenhuizen in één project. Het behoud van de bestaande structuur en de nieuwe planfiguur doorstaan potentiële programmatorische verschuivingen. 

De afwijkend grote schaal in het stedelijk weefsel, de robuuste betonstructuur, de hoge verdiepingshoogtes en het regelmatig ritme van ramen worden omarmd as found. Alle ingrepen zijn dienend aan het gebruik. De materialen zijn sober met naadloze vloeren en vast meubilair in hout en granito. Eenzelfde aanpak geldt voor de nieuwe gevels; ze zijn energieperformant en maken gebruik van lichtgewicht materialen aluminium en polycarbonaat. Het grote spiegelvlak in de voorgevel is een contrapunt voor het dieptezicht in de doorsteek en markeert de toegang naar het Stadsarchief.

De installatie van kunstenaar Gert Robijns gaat op in de architectuur en maatschappelijke betekenis van het gebouw. Veertien spiegelende sterren werpen lichtgevende letters en vormen het letterbeeld REGELMAATREGEL. Het is een samentrekking van regel, regelmaat, maat en maatregel en symboliseert de unieke combinatie van activiteiten. 

Kunstencampus, Politiecommissariaat en Stadsarchief in Herentals

PROGRAMMA Kunstencampus, politiecommissariaat, stadsarchief, lokalen voor het verenigingsleven en dienst Integrale Veiligheid

LOCATIE Molenvest 23
2200 Herentals

BOUWHEER Stad Herentals en Politiezone Neteland

SAMENWERKING kunstenaar Gert Robijns
VK Engineering
Gevelinzicht
foto's Michiel De Cleene

JAAR 2016 - 2023

Wie houdt nu niet van cookies