LYCEUM SITE TIENEN

De introductie van de nieuwe dwarsstraat tussen Albertvest en Kliniekstraat zorgt voor een opdeling van het bestaande bouwblok. Langsheen deze nieuwe straat maken we het bouwblok af. De straat krijgt zo een continue gevel aan één zijde bestaande uit rijwoningen. 
Aan de andere zijde van de nieuwe straat zetten we een bouwveld uit waarin we een bijzondere typologie voorstellen. Vier met elkaar versmolten volumes openen zich naar de omgeving en definieren collectieve voortuinen. De voortuinen dragen bij in de verblijfskwaliteit en beleving van de openbare ruimte.

Lyceum Site Tienen

PROGRAMMA collectief wonen

LOCATIE Albertvest en Kliniekstraat
3300 Tienen

BOUWHEER Matexi

OPPERVLAKTE 12900 m2

JAAR 2014

Wie houdt nu niet van cookies