MASTERPLAN AC-SITE NINOVE

Vervlechten

Met ons masterplan voor de AC-site Ninove vervlechten we dit gebied op een nieuwe manier met het stadscentrum van Ninove en de randen van de Dender. Vervlechting vatten we op als een vervlechting tussen stadsdelen, een vervlechting van oud en nieuw, het vervlechten van verschillende functies en woonvormen, en het ruimtelijk verbinden van het bestuur met de stad. Kortom een gemengd stadsdeel als uitbreiding van de binnenstad dat met zijn randen zowel aansluit op de binnenstedelijke bouwblokken als op het vernieuwde Denderpark.

 

Doorzetten van het centrum

Door de toevoeging van een stedelijke pleinruimte aan de Centrumlaan brengen we het centrum van de stad tot bij het vernieuwde Administratief Centrum aan de Centrumlaan. Een iets verhoogd plein langs de belangrijke doorgaande as van de Centrumlaan dat rondom aansluit op publieke gebouwen en het centrale busstation. Dit is de meest publieke plek van het plan en de logische plek voor het AC waar vandaan alle publieke diensten van politie en stad bereikbaar zijn. Een plek waar het bestuur van Ninove zijn open gezicht laat zien en waar in de raadzaal en refter een scala aan publieke activiteiten kunnen worden georganiseerd. Het Vredegerecht ligt in de luwte van het gebouw langs de Vredestuin die een pocket-park toevoegt aan de pleinruimte.

Langs het politiekantoor is een nieuw gebouw voorzien dat het plein richting het centrum completeert en een gevelwand maakt langs de Bevrijdingslaan. In dit gebouw zijn, naast nieuw programma parkeerplaatsen voor de dienstvoertuigen van de politie voorzien.

 

Het Denderpark

Een netwerk voor de trage weggebruiker loopt vanaf de Centrumlaan langs, en door het stadsdeel en verbindt de stad comfortabel met het Denderpark. Hiervoor wordt de doorgaande Onderwijslaan geknipt en vervangen door enkele inprikkers.

Reorganisatie van het bestaande parkeerveld van de Heilig Hart School en het opnemen van het kinderdagverblijf in de bouwblokken vergroot het raakvlak tussen stadsdeel en park. Een nieuwe parkrand die publiek wordt door de toevoeging van een polyvalente zaal met terras in het voormalige Vredegerecht. Hierdoor ontstaat een park aan beide zijden van de rivier. Bereikbaarheid, ecologie, duurzame wateropvang gaan hand in hand met stedelijk gebruik en recreatie langs de Dender. Een park midden in de stad Ninove.

Door centrum-breed te kijken naar de beschikbare parkeerplaatsen spelen we ruimte vrij voor nieuwbouw in het stadsdeel. In het masterplan combineren we  parkeerplaatsen direct langs, of in de gebouwen met het meer optimaal gebruiken van de beschikbare parkeerplaatsen in de omgeving. Dit levert een betere balans op tussen bereikbaarheid, verblijfskwaliteit en stedelijkheid.

 

Vormen van collectiviteit

De vier bouwblokken van het stadsdeel vormen samen een palet aan mogelijke woonvormen: ouderenwoningen, grondgebonden woningen, collectieve woonvormen, appartementen. De woningen liggen rondom collectieve binnenhoven.

Tussen de bouwblokken is ruimte voor publieke pleinen, binnenpleinen, voortuinzones en terrassen. Er is een gradiënt van publiek naar privaat voorzien die op een menselijke manier stedelijk is.

Een opgeknapt Fedimmo gebouw en vredegerecht biedt plaats aan woningen en voorzieningen voor ouderen waar heel de buurt gebruik van kan maken. Hergebruik van deze gebouwen voegt een gelaagdheid toe aan dit stadsdeel met gebouwen uit verschillende tijdsperioden.

Masterplan AC-site Ninove

LOCATIE Centrumlaan
Ninove

BOUWHEER Stad Ninove

SAMENWERKING Palmbout Urban Landscapes
Gevelinzicht
Value Partners

Wie houdt nu niet van cookies