MUMBAI CADIX ANTWERPEN

In het uitgezette stadsgrid voor de Cadixwijk geniet bouwblok D2 de grenspositie: eerste ilôt, direct aansluitend op het Kempisch Dok. Mumbai zet het maaiveld aan als een ruimschalige structuur op de kade - een eenduidig strokenraster dwars op het dok met een rigide ritme van massieve pijlers en open baaien. De taal van het stapelhuis, vertrouwde infrastructuur op deze plek. Hogerop een vertikal geleding van de bouwmassa, in verschillende kroonlijsthoogte maar ook in een spel van terugwijken en opzoeken van de gevellijn.
In de kern een beweegbaar glasdak, een overmaatse wintertuin als rustplek, feestplek, open speelruimte of kweektuin.

Mumbai Cadix Antwerpen

PROGRAMMA Wonen

LOCATIE kempisch dok
2000 Antwerpen

BOUWHEER Immogra

SAMENWERKING MikeViktorViktor
360 architecten
Daidalos Peutz

OPPERVLAKTE 4700 m2

JAAR 2012

Wie houdt nu niet van cookies