NEERLAND WILRIJK

Neerland is een groot gebied tussen de A12, met bijhorende groothandel en industrie, en de Drie Eiken-campus van de Universiteit Antwerpen. Het is een natuurdomein dat recent door de stad werd aangepakt in functie van natuurbeleving, natuurontwikkeling en avontuurlijke spelen. 
Er zijn volkstuinen en de omwonenden kunnen er lessen volgen, ravotten en picknicken. Het noordwesten van het terrein is voorzien voor woonontwikkeling, deels sociale woningen. Het terrein wordt half omsloten door het natuurgebied, half door een reeks appartementsgebouwen met behoorlijk forse korrel. Sowieso moet de projectsite een overgang zijn van de verharde appartementsblokomgeving naar het zachte natuurdomein.

De relatie tussen het bebouwde en het onbebouwde bepaalt de site. Beide moeten evenwaardig zijn, waarbij de onbebouwde ruimte niet alleen als openheid naar buiten toe, maar ook en vooral als bindweefsel tussen de gebouwen functioneert. De onbebouwing krijgt dezelfde vorm als de gebouwen, maar dan verbonden. 

Twee losstaande gebouwen in trapeziumvorm krijgen een open ruimte als twee geschakelde trapezia. Drie rechthoekige gebouwen hebben een buitenruimte die rechthoekig is. Het pergolablok is rechthoekig en de pergolastructuur wordt over de hele kavel doorgetrokken, zodat de ijle structuur toch volume krijgt. De open ruimtes zijn aan elkaar gekoppeld, leggen een continu parcours af, heen en weer over de breedte van de site, een park als route erdoor. We knippen de site op tot vier stukken met elk een eigen identiteit. De gebouwen staan in een spannende relatie tot elkaar, als mensenlichamen met veelbetekenende schouders. Niet gewoon in stand, maar in de beweging ertussen, errond, ervan weg, ernaartoe vinden de gebouwen hun plaats.

Neerland Wilrijk

PROGRAMMA Wonen

LOCATIE Neerland
2610 Wilrijk

BOUWHEER Skyline Belgium en Royal Properties

SAMENWERKING De Vylder Vinck Tailleu architecten
Eagles of Architecture
MikeViktorViktor
Doorzon Interieurarchitecten
Cluster

OPPERVLAKTE 17.000 m2

JAAR 2013

Wie houdt nu niet van cookies