PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

Het programma omvat twee hoofdcomponenten: auditoria en werkateliers. De auditoria brengen we onder in een gebouw langs de Ellermansstraat, de werkateliers geven uit op het park Spoor Noord. Elk gebouw krijgt zijn eigen specifieke uitdrukking en herkenbaarheid.

045-PHA

PROGRAMMA Technische Campus voor de Hogeschool

LOCATIE Ellermansstraat
2060 Antwerpen

BOUWHEER Plantijn Hogeschool Antwerpen

SAMENWERKING MikeViktorViktor

OPPERVLAKTE 6300 m2

JAAR 2011