POLITIESITE GENT

De site voor de Federale Politie Gent wordt gekenmerkt door een grote omsloten enclave in het dense stadsweefsel van de Brugse Poort. De site grenst aan de kleine stadsring en de Groendreef waardoor de site goed ontsluitbaar is voor de politiediensten.

De site is de afgelopen 150 jaar onderhevig geweest aan grondige transformaties. De voormalige fabrieksterreinen van de Filature du Nord zijn in 1948 in gebruik genomen door de Federale Politie. Doorheen de tijd werden gebouwen gesloopt of gerenoveerd. Vanaf de jaren ’70 zijn er ook nieuwe gebouwen toegevoegd. Het resultaat vandaag is een uitwaaiering van gebouwen over het terrein waardoor de ruimte niet optimaal wordt benut. Het patrimonium van de Federale Politie voldoet bovendien niet langer aan de hedendaagse comfort- en duurzaamheidseisen, maar vormt wel een monumentaal front naar de Groendreef.

De opgave omvat de opmaak van een ontwikkelingsplan waarbij gezocht wordt naar een optimalisering van de infrastructuur en werking van de Federale Politie. Parallel is het de bedoeling dat diensten van de Lokale Politie Gent ook worden ondergebracht op de site van de Groendreef. Hierdoor wordt het bouwprogramma op de site verdubbeld tov de situatie vandaag. Efficiënt ruimtegebruik wordt hierdoor cruciaal. De cohabitatie van beide politiediensten biedt kansen voor synergiën en gedeeld gebruik van infrastructuur. Het ontwikkelingsplan maakt de fasering en financiële impact van deze operatie inzichtelijk.

In het ontwikkelingsplan wordt de uitbreiding van het bouwprogramma zorgvuldig ingepast in de dense stadswijk. Binnen de beveiligde enclave wordt een solide raamwerk voor de ontwikkeling van nieuwe gebouwde infrastructuur nauwkeurig vastgelegd. In nauw overleg werden alle nieuwe gebouwen schetsmatig ontworpen en in detail afgetoetst met de respectievelijke diensten.
Rondom de enclave verhogen we de kwaliteit van de openbare ruimte en dragen we bij aan een kwalitatief woonmilieu rondom.

In de ontwikkelingsvisie worden de grenzen van de politiesite opnieuw gedefinieerd. De bestaande muur rondom maakt in de toekomst plaats voor een rand van stedelijke politiegebouwen. De gebouwen geven uitdrukking aan de politiediensten. De omliggende straten worden verbreed en maken ruimte voor een snoer van aantrekkelijke groenruimtes die bijdragen aan de verblijfskwaliteit, biodiversiteit en klimaatbestendigehied van de Stad. Op specifieke plaatsen worden zones toegekend voor nieuwe woningen.

 

Binnen de enclave worden de nieuwe gebouwen gepositioneerd rond een groen binnenhof. De grootte en de werking van de gebouwen is nauwgezet afgestemd met de gebruikers. Het resultaat is een referentieontwerp ie aansluitend vertaald naar een randvoorwaardenkaart die de leidraad vormt voor de toekomstige bouwoperaties.

De Lokale Politie wordt gehuisvest aan een nieuw parvis aan de Groendreef. Deze inplanting geeft de lokale politie een duidelijk en goed vindbaar adres aan de publieke ruimte. Omwille van hun werking kunnen de diensten van de Federale Politie verder weg van de stedelijke hoofdstructuur worden gepositioneerd. Een centraal gebouw omvat gedeeld programma zoals de schietstand, de refter en sportzalen. Door functies te delen kan het ruimtebeslag compacter.

De historische gebouwen van de vroegere Filature langs de Groendreef worden in de laatste fase van het ontwikkelingsplan afgestoten en getransformeerd naar een nieuw, stedelijk programma.

Ontwikkelingsvisie Politiesite Gent

PROGRAMMA Masterplan politiediensten

LOCATIE Groendreef
3000 Gent

BOUWHEER Regie der gebouwen

SAMENWERKING Palmbout Urban Landscapes
Gevelinzicht
Ney & Partners
Ingenium
TML

Wie houdt nu niet van cookies