SECUREX SITE GENT

Het plangebied situeert zich op een bijzondere locatie in Gent. Ons voorstel is een koppelproject tussen deze twee verschillende omgevingen van enerzijds stedelijke bebouwing en anderzijds vrijstaande bebouwing in het groen.

Het project sluit aan op de kruising van de Charles Andrieslaan en de Martelaarslaan met een rank en kops profiel. Het groen pleintje, is als een parvis dat uitkijkt op de kerk van Ekkergem. Het groene karakter van de binnenring wordt op het voorplein versterkt door enkele beeldbepalende solitaire hoogstambomen. Zij vormen een belangrijk onderdeel van het beeld voor de entree van de site en kondigen de achtergelegen parkzone aan.

We zetten het woonprogramma in als omranding van een goed gedefinieerde parkruimte, met een duidelijk publiek statuut. De woningen worden ontsloten via deze parkruimte. Het woonprogramma sluit aan op de private tuinen van de Martelaarslaan en neemt voldoende afstand in functie van de bezonning en privacy. De tuin vormt een oase van rust en biedt de nodige privacy in contrast met het publieke park aan de voorzijde van de woningen.

Securex site Gent

PROGRAMMA Wonen
Studentenhuisvesting

LOCATIE Watersportbaan
9000 Gent

BOUWHEER Besix Red

SAMENWERKING Kollectif Landscape

OPPERVLAKTE 8.700m2

JAAR 2023

Wie houdt nu niet van cookies