Sociaal wonen in Gent

Net buiten de Gentse binnenstad, grenzend aan de Schelde en op fietsafstand van station Dampoort, ligt een relatief nieuwe buurt. Deze buurt is ontstaan op de locatie van een voormalige houtzagerij, die plaatsmaakte voor een woongebied. De ontsluiting van het gebied wordt verzorgd door de Grote Wede, die loodrecht op de Waterkluiskaai ligt. Voetgangers en fietsers kunnen via het Kleine Wedepad gemakkelijk de Gentbruggestraat bereiken. Daarnaast zorgt het verlengde van de Nekkervijverstraat voor extra verbindingen met de buurt.

Met het verdwijnen van de houtzagerij aan de Waterkluiskaai was het mogelijk om binnen het bestaande bouwblok inbreiding te realiseren. De nieuwe woonomgeving kenmerkt zich door een zekere beslotenheid, vrij van doorgaand autoverkeer. Enkele kleinschalige voetgangersdoorsteken verbinden de kern van het bouwblok met het omliggende stedelijk weefsel.

De opdracht betreft de realisatie van 31 sociale woningen, verspreid over drie bouwvelden: twee vacante percelen dieper in de wijk (lot 6 en lot 7) en één perceel aan de kaai (lot 4). Elk terrein heeft zijn eigen specifieke condities. Samen met het Urbain architectencollectief hebben we de stedenbouwkundige krachtlijnen voor de drie percelen vastgesteld en eigen accenten gelegd in de uitwerking van de gebouwen.

De woongebouwen bieden een grote diversiteit aan huishoudens, met zowel grotere als kleinere woningen. Voor grotere gezinnen zijn er duplex- en triplexwoningen. Daarnaast is er een gevarieerd aanbod van compacte één- en tweeslaapkamerwoningen, waarbij maatwerk centraal staat en repetitie wordt vermeden.

In ons ontwerp besteden we veel aandacht aan de overgang tussen privaat en publiek. Ramen, buitenruimtes, insprongen, luifels en inkomportalen fungeren als grens en bindmiddel. Onze woongebouwen vormen een rustige achtergrond in de openbare ruimte en creëren een omgeving waar bewoners zich graag thuis voelen. Om de identiteit van de nieuwe sociale woonensembles in de wijk te verankeren, hebben we gekozen voor verticaal gelede gevelpartijen.

Het materiaalgebruik, de kleurstelling en de tektoniek zijn geïnspireerd op de omliggende interbellumwijk. De zacht rode baksteengevels met wisselende metselverbanden en verfijnde detailleringen van gevelopeningen en inkompartijen zorgen voor een rustige en hedendaagse integratie in de wijk.

Sociaal wonen in Gent

LOCATIE Waterkluiskaai
Gent

BOUWHEER Thuispunt Gent

SAMENWERKING Urbain Architecten Collectief
Speciale technieken: AA&O
Stabiliteit: LIME
Duurzaamheid: Gevelinzicht

OPPERVLAKTE 3.800 m2

Wie houdt nu niet van cookies