STATIONSOMGEVING TURNHOUT

De stationsomgeving in Turnhout is een barrière in het centrum van de stad. Ze blokkeert de betrokkenheid van de wijken over het spoor met het centrum. Ook de verkeerssituatie is problematisch. Door het wegtrekken van een aantal industriële spelers uit de wijken net voorbij de spoorbarrière ziet de stad een kans op herontwikkeling. De bedoeling is om de herbestemming aan te grijpen en een volwaardig stuk stad te maken, met een evidente verbinding naar het centrum voor voetgangers en fietsers.

Ons masterplan vertrekt vanuit een aaneenschakeling van openbare ruimtes, verbonden door de Diksmuidestraat, van de kanaalzone naar het station, en zo verder tot in het stadscentrum. Het karakter van die publieke ruimte varieert van groen buurtpark tot verhard stadsplein. Vanaf de Guldensporenlei en de Merodelei ontwikkelt zich een fijnmazig netwerk van secundaire straten in de richting van de hoofdas. De combinatie van een hoofdas en kleinere dwarsstraten vormt stedelijke bouwvelden, die flexibel ingevuld kunnen worden, van de rand naar het binnengebied. 
De mogelijkheid bestaat om de velden verder onder te verdelen tot blokken met een kleinere korrel. 

Drie kenmerkende gebouwen zorgen voor verankering en identiteit. Ze introduceren de semipublieke ruimte. Het zijn gebouwen met een verschillend binnen- en buitengezicht, met binnenin een intiemere variant van de openbare ruimte.
 

039 SOT

PROGRAMMA Wonen met publieke voorzieningen

LOCATIE Stationsomgeving
2300 Turnhout

BOUWHEER Stad Turnhout

SAMENWERKING MikeViktorViktor
Grontmij

OPPERVLAKTE 125.000 m2

JAAR 2011