Wonen in Lier

In de Sterrenstraat in Lier maken we een duurzame woonwijk op een verlaten voormalige bedrijfssite. Hier komen 33 appartementen en twee ruimtes voor kantoren, diensten en vrije beroepen. Het gebouw steunt op een ondergrondse parkeergarage, bereikbaar vanaf de Sterrenstraat. Vooraan in de Sterrenstraat heeft het volume vier bouwlagen, in het binnengebied een combinatie van twee à drie bouwlagen. De platte daken in het binnengebied worden afgewerkt met groendaken. De architectuur van het gebouw geeft een hedendaags antwoord op de de bestaande dorpse architectuur in de buurt. We kiezen voor metselwerkverbanden in een rode, vertrouwde kleur gecombineerd met lintelen, betonnen kroonlijsten en dorpels.

De ontpitting van de site sluit aan op de ambities van de stad Lier voor de herontwikkeling van kleinstedelijke gebieden. Dit betekent dat de verhardingsgraad minder is dan 50% van de niet-bebouwde ruimte. Een nieuw semi publiek park maakt de verbinding tussen de Sterrenstraat en de Maanstraat. De woningen gelegen langs de Eeuwfeestlaan krijgen ook de mogelijkheid om langs de eigen achtertuin het park te betreden via een pad langs de private tuinen.

Om een duurzaam woonproject te bekomen wordt aandacht besteed aan het materiaalgebruik, flexibele en gezinsvriendelijke woningen en hernieuwbare energie aan de hand van zonnepanelen.

Wonen in Lier

PROGRAMMA 33 woningen
2 ruimtes voor kantoren, diensten en vrije beroepen

LOCATIE Sterrenstraat
2500 Lier

BOUWHEER Elements

SAMENWERKING renders door Nanopixel

Wie houdt nu niet van cookies