ZILVERKWARTIER BERCHEM

Het bouwblok omvat een supermarkt en een tachtigtal woningen. De sleutel van ons voorstel ligt in het kwaliteitsvol samenbrengen van beide programma’s. De supermarkt is dubbel hoog en ligt centraal in het plan. Gebruikelijk wordt alle logistiek aan het zicht onttrokken en aan een achterkant verborgen. In het Zilverkwartier maken we een tegengestelde beweging en sublimeren we de bedrijvigheid. Een monumentale logistieke hal wordt geïnterioriseerd en is zichtbaar voor de bezoekers.
We omzomen de winkelruimte met een ring van compacte gestapelde woningen. Diep ingesneden loggia’s zorgen voor meerdere kijkrichtingen van binnen naar buiten. De toren op de hoek verbindt het bouwblok met de grotere structuren van het gebied.
De daktuin is een echte tuin. Een meter dik grondpakket maakt struiken en zelfs bomen mogelijk
De gevels in wit geglazuurd metselwerk worden gekenmerkt door een regelmatig ritme van openingen en zijn een solide achtergrond in de stad. De neggen van de diep ingensneden raamvlakken zijn verrijkt met benzeen-groen geglazuurde bakstenen. De diepe neggen verbinden de gevels met het interieur, de grote schaal van het gebouw wordt vermenselijkt in het detail. Ter hoogte van plinten en trappen neemt de groene kleur de overhand.

Stadsblok Zilverkwartier in Berchem

PROGRAMMA Wonen
Supermarkt

LOCATIE Oogststraat 239 - 253
2600 Berchem

BOUWHEER FIDES - RPD

BOUWKOST 21.000.0000

JAAR 2017-2023

Wie houdt nu niet van cookies