ZILVERKWARTIER BERCHEM

In 2017 kwam de vraag van een investeerder om op een voormalig stuk grond van Agfa Gevaert een supermarkt en 81 wooneenheden te realiseren. De aanwezigheid van de industriële site rondom is bepalend voor het ontwerp. Binnen het masterplan, simultaan opgemaakt door Palmbout Urban Landscapes, vormt het Zilverkwartier de eerste stap in de herontwikkeling van het hele gebied. 

Het ontwerp is een alzijdig bouwblok met adressen rondom en anticipeert op de toekomstige transities rondom het Zilverkwartier. De werking van de supermarkt is geïnternaliseerd zodat blinde en logistieke gevels naar de publieke ruimte zijn vermeden. Rondom de doos van de supermarkt is een dikke woonschil opgetrokken die varieert in hoogte. De hoogte van de woningenkrans wordt aangestuurd door de omliggende bebouwing. In totaal omvat het bouwblok 20 verschillende woontypologieën waardoor een goede mix is voorzien.

De toegangen tot de woningen zijn voorzien aan de vier zijden van het gebouw. Alle circulatiekernen ontsluiten de collectieve tuin op het dak van de supermarkt. De tuin is het hart van het project en omvat serres voor tuinieren en ontmoeten. De daktuin maakt via twee buitentrappen connectie met de openbare ruimte; het is een plek die iedereen kan ontdekken en bevordert informeel contact. In de groene ruimte tussen het bouwblok en de aanpalende bewoning zijn er serres voorzien die worden beheerd door buurthuis Posthof. 

De gevels vinden hun oorsprong in wat er is; robuuste fabrieksgebouwen en rijk gedetailleerde 19e-eeuwse burgerwoningen. Het regelmatig raster van ramen wordt punctueel doorbroken en zorgt voor verschaling. Samen met bewerkingen in de volumetrie wordt het nieuwe bouwblok geabsorbeerd door zijn omgeving. Wit glanzend metselwerk met detailleringen in diepgroen geglazuurde bakstenen geven het gebouw identiteit. In de glans van het gebouw speelt het zonlicht de hoofdrol. 

Het bouwblok wordt verwarmd via de restwarmte van aanpalende grote buur Agfa Gevaert. 

Stadsblok Zilverkwartier in Berchem

PROGRAMMA Wonen
Supermarkt

LOCATIE Oogststraat 239 - 253
2600 Berchem

BOUWHEER FIDES - RPD

BOUWKOST 21.000.0000

JAAR 2017-2023

Wie houdt nu niet van cookies