ZILVERKWARTIER BERCHEM

De ontwikkeling langsheen de Oogststraat kadert binnen een bredere context van herontwikkeling in Berchem en Mortsel waarvan een groot deel van de terreinen momenteel door Agfa Gevaert gebruikt worden. Voor dit gebied is een masterplan opgemaakt door Palmbout en De Smet Vermeulen architecten. Belangrijkste krachtlijnen binnen dit masterplan zijn het creeëren van een doorwaadbaar gebied met een kwalitatieve en groene onbebouwde ruimte. Daarnaast is het idee om een alzijdig bouwblok voor te stellen van groot belang om toekomstige ontwikkelingen (fases in het masterplan) mogelijk te maken.

Het gebouw neemt afstand tov zijn perceelsgrenzen om zo die belangrijke alzijdigheid te bekomen. Omheen het gebouw ontstaat er voldoende ruimte die we verkeersluw houden en die kwalitatief ingericht kan worden als woonerf. Op de hoek met de Hendrik
De Kuijpersstraat ligt een kans om de onbebouwde ruimte te vergroten met een parkje. Achterin het perceel is er ruimte voor stadstuinieren en een doorverbinding naar de Karmelietenstraat. Het dak van de supermarkt tenslotte wordt als groene ruimte opengesteld voor de buurt en is op drie plekken bereikbaar via genereuze trappen.

 

De supermarkt wordt voorzien in het hart van het bouwblok. Het laden en lossen is inpandig opgelost. Omheen de supermarkt is een ring van wonen georganiseerd. Vanaf de tweede verdieping komt het wonen boven de supermarkt uit. Op de hoek van het gebouw stellen we een hoger volume voor die een sterke relatie aangaat met het kantoorgebouw van Agfa Gevaert aan de overzijde. Doorheen deze volumetrie worden verschillende woontypologiën gemaakt: enkelzijdig wonen, duplex wonen, wonen langsheen een gallerij, doorzon wonen, etc. Alle appartementen genieten van ruime inpandige terrassen en hebben via de kernen toegang tot de collectieve daktuin. Twee ondergrondse parkeerlagen zorgen voor de nodige parkeervoorzieningen voor de supermarkt en de bewoners.

Het gebouw presenteert zich als een robuust woongebouw opgetrokken in metselwerk. Een ritme van grote ramen loopt
op een regelmatige manier over de gevelvlakken heen. Ter hoogte van de toegangen tot de woningen en op de hoeken van het gebouw zijn mutaties in dit ritme aangebracht. Betonnen roostervormige hekjes fungeren als borstweringen en werken de gevelopeningen af.

 

110-ZKB

PROGRAMMA Wonen
Supermarkt

LOCATIE Oogststraat 239 - 253
2600 Berchem

BOUWHEER FIDES - RPD

BOUWKOST 21.000.0000

JAAR 2017-