ZORGCLUSTER PIER KORNEL AALST

Voor de herontwikkeling van het centrale bouwblok op de Tupperware-site in Aalst blijkt bij de start van het ontwerpproces dat er een geschenk in het masterplan zit. Ten opzichte van de geplande ontwikkeling errond is het centrale bouwblok 15 graden gedraaid. Het volgt de richting van de historische sheddakstructuur en onderscheidt zich zo bijna automatisch als het hart van de site.
De assistentiewoningen zijn compact, maar beschikken over een buitenterras met zicht op de binnenruimte. De dienstverlening is niet één-op-één vastgeklonken aan de zorgwoningen, maar is verweven in de site. Daardoor is de zorg meteen ook een bezorgdheid van de volledige site. Verschillende sociale groepen die verschillende soorten en gradaties van zorg nodig hebben of verlangen kunnen op die manier samenleven. De zorg is niet geïsoleerd, maar ingebed en gedeeld.
De verschillende gebouwen worden uitgevoerd in metselwerk. De gevels bestaan uit een eenvoudige stapeling van dorpels, grote bakstenen en lintelen met een rationeel patroon van raamopeningen dat aansluit op de ruimtes binnen. Een dieperliggende laag van kleinere bakstenen breekt het geheel en zorgt voor subtiliteit en leven. De raamopeningen worden op die manier ook van buitenuit gestuurd. De dakstructuur van het binnenplein komt in het metselwerk terug als grafisch element, alsof de geest van het historische sheddak door het volledige bouwblok waart.

066-TUP

PROGRAMMA 50 assistentiewoningen, kinderkribbe en ruimte voor voorzieningen

LOCATIE Pierre Corneliuskaai
9300 Aalst

BOUWHEER Dender Development

OPPERVLAKTE 7000

JAAR 2013-2018